IT Akadeemia programm (ITA)

Eesti IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide ja IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) sektori ettevõtete koostööprogramm valdkonna jaoks vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ning eelduste loomiseks IKT abil saavutatavaks majanduskasvuks läbi rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisel tasemel IKT hariduse pakkumise Eesti ja välistudengitele.

IT Akadeemia

ITA pole  uus õppeasutus. ITA on eelkõige kaubamärk ja koostööprogramm, mis aitab tõsta IKT kõrghariduse kvaliteeti ja konkurentsivõimet ning turustada IKT alast kõrgharidust.

ITA juhtimisega tegeleb HITSA-s väikesekoosseisuline programmimeeskond, mis samaaegselt juhib ja koordineerib ka IKT Programmi (IKTP, Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse programm 2011-2015) elluviimist. ITA programmi strateegilise juhtimisega tegeleb ITA ja IKTP ühine Juhtkomisjon.

 Visioon

IT Akadeemia kaubamärgi all toimub ülikoolides valitud IKT ja IKT-ga põimitud õppekavadel rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisel tasemel õppetöö. Konkurentsivõimeline haridus tagab Eesti teaduse, tööstuse ning laiemalt kogu ühiskonna kiire jätkusuutliku arengu. Tagatakse IKT sektori tööjõuvajaduse rahuldamine.

ITA tegevuse eesmärgid

  • IKT sektori tööjõuvajaduse rahuldamine;
  • IKT valdkondade õppe pakkumine rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisel kvaliteeditasemel;
  • IKT-ga interdistsiplinaarselt seotud erialade tugevdamine IKT valdkonnaspetsiifilise õppega;
  • Rahvusvahelise tasemega õppejõudude ja teadustöötajate järelkasvu tagamine;
  • IKT õppe killustatuse ja dubleerimise vähendamine ja fokusseerituse suurendamine konkurentsivõimelisematele erialadele ja õppekavadele;
  • Kõrgema lisaväärtusega, IKT poolt avardatud majanduse arengu saavutamine ja sellest saadava tulu kasvatamine, mis kompenseerib tehtud riiklikud ja erakapitali poolsed kulutused.

ITA ja Skype

25. aprillil 2012 sõlmisid Skype Eesti ja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus koostööleppe IT Akadeemia programmi toetamiseks Skype’i poolt. Skype lubab järgmise 3 aasta jooksul kasutada Skype’i kui toetaja brändi ITA turundustegevuses ning toetab programmi ka rahaliselt.

Loe lähemalt . . .