IT Akadeemia programmi arendusprojektide taotlusvoor

Avatud on IT Akadeemia programmi 2017. aasta arendusprojektide taotlusvoor

Kõrgkoolid saavad taotleda IT Akadeemia programmist toetust arendusprojektide elluviimiseks, et tõsta IKT kõrghariduse kvaliteeti ning arendada erialaspetsiifilisi IKT oskusi teistel erialadel.

Eesmärk on anda rahalist tuge headele ideedele nii IKT kõrgharidusse õppega seotud uuenduste sissetoomiseks kui ka teistes valdkondades erialaspetsiifilise IKT õppe tugevdamiseks. Oodatud on erinevad projektid, millest saavad alguse koostöö ettevõtetega või mõni muu innovaatiline lahendus, mis leiaks edaspidi igapäevase koha IKT õppe andmises.

Toetuse andmise tulemusena

 • Suureneb IKT kõrghariduse rahvusvaheline konkurentsivõime
 • Pareneb IKT kõrghariduse õppekvaliteet, innovatsioonivõimekus ning ettevõtete ja kõrgkoolide vaheline koostöö
 • Suureneb suutlikkus IKT rakendamiseks teistes sektorites ning seeläbi valdkondliku efektiivsuse tõstmiseks ja konkurentsivõime kasvuks

Avatud kategooriad


  Ajakava

  Taotluste esitamise tähtaeg: 9.01.2017
  Taotluste hindamine ekspertkogu poolt: kuu aja jooksul peale taotluste esitamist.
  Toetuste eraldamise otsustest teavitamine: nädala jooksul peale otsuse kinnitamist.
  Lepingute sõlmimine toetuste saajatega: kahe nädala jooksul peale otsuse kinnitamist.
  Projektide ellu viimise periood: taotluses märgitud ajal kuid mitte hiljem kui 31.07.2018.

  Arendusprojektide toetusmeede on IT Akadeemia programmis alates 2015. aastast, kui IT Akadeemia programmi uuendamise tulemusel IT Akadeemia programmi juhtkomisjon otsustas programmi fookust laiendada ning läbi strateegiliste arendusprojektide toetada laiemat ringi kõrgkoole ja õppetööd kaasavat tegevust - IKT kõrghariduse tugevdamine ning kõrgemate IKT oskuste suurendamine teistel erialadel. 

  IT Akadeemia programmi finantseerib Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvelistest vahenditest.

  Loe 2015/2016. aastal läbi viidud taotlusvooru kohta >>>

  Arendusprojektide taotlusvooru tingimused ja projekte hindava ekspertkogu koosseisu kinnitab IT Akadeemia programmi juhtkomisjon.

  Ekspertkogu koosseis

  Erki Urva, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
  Jaak Anton, Haridus- ja Teadusministeerium
  Urmas Kõlli, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
  Peeter Normak, Tallinna Ülikool
  Varmo Vene, Tartu Ülikool
  Margus Kruus, Tallinna Tehnikaülikool
  Pirko Konsa

  Sõltuvalt projektitaotluste sisust võib ekspertkogu kaasata nõuandvate ekspertidena valdkonna eksperte.
  Ekspertkogu teeb otsused lähtuvalt taotlusvooru eesmärkidest ning taotlusvoorule seatud tingimustest.