IT Akadeemia programmi arendusprojektide taotlusvoor

Arendusprojektide taotlusvoor on IT Akadeemia programmis alates 2015. aastast ning selle eesmärk on inspireerida uuenduslike ideede väljatöötamist ja seeläbi IKT valdkondliku õppe edendamist.

Toetust antakse nii IKT õppekavade arendusprojektide kui ka teistel erialadel erialaspetsiifilise IKT õppe arenduseks. Toetust saavad taotleda Eesti kõrgkoolid arendusprojektide elluviimiseks, et tõsta IKT kõrghariduse kvaliteeti ning arendada erialaspetsiifilisi IKT oskusi teistel erialadel.

Toetuse andmise tulemusena

 • suureneb IKT kõrghariduse rahvusvaheline konkurentsivõime
 • pareneb IKT kõrghariduse õppekvaliteet, innovatsioonivõimekus ning ettevõtete ja kõrgkoolide vaheline koostöö
 • suureneb suutlikkus IKT rakendamiseks teistes sektorites ning seeläbi valdkondliku efektiivsuse tõstmiseks ja konkurentsivõime kasvuks

IT Akadeemia programmi finantseerib Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvelistest vahenditest.

Avatud on uus 2018. aasta taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on 22. jaanuar 2018. Tingimustest loe lähemalt >>>


Läbiviidud taotlusvoorude kohta saab lugeda:

 • 2017. aasta taotlusvoor >>>
 • 2015/2016. aasta taotlusvoor >>>


Ekspertkogu koosseis

Arendusprojektide taotlusvooru tingimused ja projekte hindava ekspertkogu koosseisu kinnitab IT Akadeemia programmi juhtkomisjon.

Kinnitatud on 2018. aasta ekspertkogu koosseis:

 • Heli Aru-Chabilan, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
 • Jaak Anton, Haridus- ja Teadusministeerium
 • Ave Lauringson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Peeter Normak, Tallinna Ülikool
 • Varmo Vene, Tartu Ülikool
 • Margus Kruus, Tallinna Tehnikaülikool
 • Urmas Kõlli, ettevõtjate esindaja
 • Pirko Konsa, ettevõtjate esindaja

Sõltuvalt projektitaotluste sisust võib ekspertkogu kaasata nõuandvate ekspertidena valdkonna eksperte.
Ekspertkogu teeb otsused lähtuvalt taotlusvooru eesmärkidest ning taotlusvoorule seatud tingimustest.