Eksperimentaalse interaktsioonidisaini kool (EID)

Korraldaja: Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituut
Projektijuht: Sonia Sousa

Projekti eesmärk

Eksperimentaalse interaktsioonidisaini (EID) suvekooli on korraldatatud igal aastal alates 2011. aasta suvest. Suvekooli kaudu soovitakse tõsta Tallinna Ülikooli Inimese ja arvuti interaktsioon (HCI) magistri-programmi atraktiivsust. Käesoleva projekti eesmärgiks oli EID konkurentsivõime edasine suurendamine tegevuse laiendamise kaudu ja osalusvõimaluse pakkumine välistudengitele. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks kaasati eksperte partnerülikoolidest.

Ülevaade projektist

Käesoleva projekti raames:

 • kujundati ümber kursuse struktuur, mille tulemusena on võimalik kursuse osalejatel paremini minna välja oma mugavustsoonist. Otsiti tasakaalu disaini ja tootmise vahel;
 • uuendati kursuse materjale ühendades õpetamispraktikaid ning pannes tugevamat rõhku interaktsioonidisainile;
 • viidi kursus läbi kahes etapis: suvel ja talvel.

Peale uuendamist annab kursus paremat ülevaadet disaini tuumikteemadest võttes provokatiivse seisukoha. Esimesel nädalal said kursusel osalejad ülevaate disainist ja selle peamistest etappidest: mõistete avastamine, määratlemine, arendamine ja toimetamine. Teisel nädalal arendati osalejate tootmisoskusi, peamiselt läbi digitaalsete prototüüpide loomise. Kursuse raames võis luua lihtsamaid veebiteenuseid ja rakendusi, kaasaskantavaid ja arvutitunnetusel põhinevad lahendusi ja installatsioone.

Kursuse materjalide väljatöötamisse kaasati välisprofessoreid ja valdkonna asjatundjaid:

 • Panayiotis Zaphiris (Küprose Tehnikaülikool)
 • Evangelos Karapanos (Küprose Tehnikaülikool)
 • Marta Lutostańska (Senfino Software House, Poola)
 • Olga Bańka (Senfino Software House, Poola)
 • Rajiv Arjan (Google, UK)

Kursusel osalesid külalisõppejõududena:

 • Virpi Roto (Aalto Ülikool, Soome)
 • Nuno Pombo (Universidade da Beira Interior, Portugal)
 • Igor Matias (Universidade da Beira Interior, Portugal)