Erinevate erialaste tarkvarade integreerimine Tallinna Tehnikaülikooli tekstiili- ja
rõivatehnoloogia erialastesse õppeainetesse valdkonna ettevõtteid ja tarkvarafirmasid
kaasates

Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikooli Polümeermaterjalide insituut
Projektijuht: Tiia Plamus

Projekti eesmärk

Projekti käigus on saavutatud algselt püstitatud eesmärk, milleks oli erinevate tarkvarade integreerimine ja juurutamine TTÜ tekstiili- ja rõivatehnoloogia alastes õppeainetes. Erinevate tarkvarade kasutamise tulemusena on suurenenud üliõpilaste konkurentsivõimelisus tööjõuturul. Näiteks Gerber’i tarkvara pole seni Eesti kõrgkoolides õpetatud, kuid tööstus kasutab seda tarkvara laialdaselt.

Projekti tulemused

Projekti jooksul soetatud arvutitöökohad on oluliselt lihtsustanud tekstiili- ja rõivatehnoloogia üliõpilaste ligipääsu erialasele tarkvarale. Projekti käigus soetatud skänner ja printer muudavad õppetöö mitmekesisemaks. Näiteks on skänneriga võimalik sisse skaneerida erinevate kangaste struktuur ning seejärel seda muuta Lectra Kaledo Smart Design Room programmides. Printeri abil on võimalik värviliselt välja printida enda poolt kujundatud disainid. Mitmekesistunud on pakutavate tarkvarade hulk. Esmakordselt TTÜ-s ja ka Eesti kõrgkoolides hakatakse õpetama Lectra Kaledo SmartDesign Room tarkvarasid, mille abil on võimalik kujundada trükimustrit ning riide ja trikotaaži siduseid.

Töötati välja hulgaliselt erinevaid õppematerjale. Samuti on koolitatud õppejõudusid.

Projekti käigus on süvenenud koostöö mitme erineva tekstiili- ja rõivatööstusettevõttega. Hea koostöö ettevõtetega tagab üliõpilastele paremad praktikakohad ja hilisema töökoha. Uudsete tarkvarade õpetamine loob suurema võimaluse, et need võetakse lähitulevikus laialdasemalt kasutusele ka ettevõtetes.

Kaasaegsete programmide õpetamine tagab tulevikus suurema huviliste arvu antud õppeainetele ja erialadele, millele õppematerjalid välja töötati.

Projekti käigus tehti algust intelligentsete tekstiilide valdkonna praktilisele õpetamisele üliõpilastele. Toimus seminar E-textile workshop.