Kvaliteedi tõstmine IKT kõrghariduse õppekavadel

Toetust saanud projektid

 • FrontEx (frontaalne ekstsellentsus) Elektroonikainstituudi poolt hallatava andmehõive ja -töötluse laboratooriumi arendus, uute frontaalsete töökohtade loomine ning olemasolevate põhjalik uuendamine
  Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikooli Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut
 • Mobiilne kõrgsageduslik SDR (Software-defined radio) õppe- ja teaduslabori platvorm Mobiilse õppe- ja teaduslabori platvormi loomine ja arendamine, mille otseseks eesmärgiks on õppeainete praktilise osa kaasaegsetele tasemele tõstmine, uudsete õppimisvõimaluste rakendamine, mis võimaldaks anda praktilisi oskusi kõigil tasemel üliõpilastele >>>
  Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikooli Raadio- ja sidetehnika instituut
 • Tallinna Tehnikaülikooli äriinfotehnoloogia õppekavade tarkvara arendamise ainete uuendamine Eesmärgiks äriinfotehnoloogia õppekavadel õppivate üliõpilaste ettevõtte infosüsteemide arendusoskuste parandamine ja üliõpilaste programmeerimisalaste oskuste oluline tõstmine
  Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikooli Informaatikainstituut
 • Küberfüüsikalise süsteemitehnika õpikeskkond-eluslabor Eesmärk on küberfüüsikalise süsteemitehnika õpikeskkonna-eluslabori täiendamine (sidelahendused, mõõteaparatuur) ja katsetamine
  Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž
 • Mobiilseid ning kauglaboreid sisaldava õppekeskkonna kvaliteedi uuele tasemele viimine Automaatikainstituudis välja töötatud personaliseeritud õppekeskkonna kvaliteedi uuele tasemele viimine
  Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikooli Automaatikainstituut
 • Virtuaalse ja täiendatud reaalsuse õppelabori loomine Projekt koostöös automaatikainstituudi ja Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusega, mille eesmärgiks on virtuaalse ja täiendatud reaalsuse tehnoloogiate õppelabori loomine ning selle kaudu arvutisüsteemide bakalaureuse õppekava arendamine >>>
  Projekti elluviija: Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus ja Infotehnoloogia teaduskond
 • Interaktsioonidisaini labori (IDLAB) uuendus, mis sisaldab kaasaegseid kasutajakogemuse hindamise vahendeid Digitehnoloogiate instituudis, Tallinna Ülikoolis Interaktsioonidisaini labori (IDLAB) uuendamine ja selle juurde uue struktuuri, kasutajakogemuse labori (UXLAB), loomine
  Projekti elluviija: Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituut
 • Tarkvaralabori loomine Tallinna Ülikooli Digitehnoloogia instituudis (Software Development Lab Creation at the School of Digital Technologies, Tallinn University) Tarkvaraarenduse labori (SDLAB) loomine
  Projekti elluviija: Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituut
 • IT tehnoloogilise suuna õpetuse täiustamine ning vastava robootikalabori kaasajastamine Robootika, Asjade Interneti ning Targa Maja lahenduste mitmekülgsemaks õpetamiseks eelduste loomine.
  Projekti elluviija: Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituut
 • Mobiilirakenduste arendamine õppetöös Eelduste loomine mobiilsetele seadmetele rakenduste loomiseks ja nende testimiseks
  Projekti elluviija: Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž
 • Arvutitehnika ja Robotics and Computer Engineering õppekavade arendus Projekti eesmärgiks on arendada Tartu Ülikooli arvutitehnika õppekava ja Robotics and Computer Engineering õppekava õpetamise taset praktikumides kasutatavate õppevahendite uuendamise ja uute õppemoodulite sissetoomisega
  Projekti elluviija: Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut
 • Tartu Ülikooli Narva kolledži infotehnoloogiliste süsteemide arendamise õppekava kvaliteedi tõstmine Projekti eesmärgiks on arendada Narva kolledži IT õppekava kvaliteeti luues tingimused praktikapõhiseks õppeks ning tagada vajalik riist- ja tarkvaraline taristu
  Projekti elluviija: Tartu Ülikooli Narva kolledž

Kõik projektid viiakse ellu hiljemalt 31. maiks 2017.