IKT kõrghariduse tugevdamine läbi rahvusvaheliste suvekoolide ja talvekoolide

TOETUST SAANUD PROJEKTID

IT Akadeemia programmi arendusprojektide 2015/2016. aasta taotlusvoorust toetatakse 2016. aastal alljärgnevate suve- ja talvekoolide korraldamist:


Projektid viiakse ellu hiljemalt 31.detsembriks 2016.