Tallinna Tehnikaülikooli äriinfotehnoloogia õppekavade tarkvara arendamise ainete uuendamine

Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikooli Informaatikainstituut
Projektijuht: Gunnar Piho

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk oli äriinfotehnoloogia õppekavadel õppivate üliõpilaste ettevõtte infosüsteemide arendusoskuste parandamine õppekava ja ainete reorganiseerimise, õppematerjalide ja õppekeskkonna täiustamise, õppevormide muutmise, praktika reorganiseerimise, ettevõtetega suurema koostöö ja õppekavade ning konkreetsete ainete erialaste sertifikaadinõuetega ühildamise kaudu.

Projekti tulemused

Antud projekti tulemusel kehtib alates 2017/2018 õppeaastast uus äriinfotehnoloogia bakalaureuse õppekava versioon. Selles õppekavas on igal semestril Matemaatika aine (6EAP), Majanduse aine (6EAP), Infosüsteemide arendamise aine (12EAP), Infotehnoloogia aine (6EAP). Seega saavad äriinfotehnoloogia tudengid uuel õppekaval kolme aasta jooksul infosüsteemide arendamist kokku 72 EAP-d. See tähendab tudengitele kokku 1872 tundi õppimist.

Valminud on uus ja täiesti omanäoline bakalaureusetaseme õppekava, kus sarnaselt maailma juhtivatele ülikoolidele on üliõpilastel semestris vähe aineid ja õpetatavad ained ei lähtu üksikute ainete (modelleerimine, programmeerimine, testimine, kasutajaliides) loogikast vaid probleemi integreeritud ja tervikliku lahendamise (infosüsteemide arendamine) loogikast. Uuendatud õppekava erinevaid tahke on katsetatud ning olemas on toimiv meeskond, mis neid ained uuel õppekaval ja uutmoodi õpetama hakkab.

Läbiviidud kahe suuremahulise aine kogemus tõestas veelkord, et kui eesmärgiks on oluline kvaliteedi tõstmine, on kiire ja täpne tagasiside tudengitele väga oluline. Selleks, et tõsta tagasiside andmise kiirust ja kvaliteeti, otsustati välja arendada tudengite poolt realiseeritud programmeerimise ja kodutööde hindamise jaoks Moodle-ga ühilduva keskkond. Antud projekti raames sai valmis keskkonna arendus.

Käesoleva projekti raames tuli külalisõppejõude firmadest Helmes (Ärikriitiliste infosüsteemide arendus Progress vahenditega), Parallels (iOS rakenduste arendamine keeles Swift), Trinidad (Kasutajaliidese disain), Nexd OÜ (Algteadmised mobiiliarenduses ja mobiilirakendustes Android platvormil) ja Nordea (magistriõppekava ained „Infosüsteemide ülalhoid“ ja „Infosüsteemide turvalisus“). Lisaks on algatatud koostöö firmadega Swedbank, SEB, Nortal, Telia, Helmes, Parallels, RIA, Tehik ja teised, nii bakalaureuse kui ka magistrikavadel õppivate tudengite praktikakorralduse reorganiseerimiseks. Peamiseks ideeks on see, et peale nelja semestri pikkust intensiivset infosüsteemide arendamise aineid lähevad bakalaureuse tudengitest moodustatud meeskonnad ettevõtetesse reaalseid projekte arendama. Meeskondade juhendajateks on juhendaja ettevõttest, üks tudeng magistritasemelt ja üks õppejõud.