IT Akadeemia programm

IT Akadeemia programm on Eesti riigi, ülikoolide ja IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) sektori ettevõtete koostööprogramm, mille eesmärgid on valdkonna jaoks vajaliku tööjõuressursi tagamine ning eelduste loomine IKT abil majanduskasvu saavutamiseks  konkurentsivõimelise IKT hariduse pakkumise kaudu Eesti ja välisriikide tudengitele.

  
IT Akadeemia programm aitab tõsta IKT kõrghariduse kvaliteeti ja konkurentsivõimet ning turustada IKT kõrgharidust. Programmi strateegilise juhtimisega tegeleb IT Akadeemia programmi juhtkomisjon.

Visioon

IT Akadeemia programm toetab Eesti ülikoolides IKT ja IKT-ga põimitud õppekavadel rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist õppetööd, et tagada sektori tööjõuvajadust ning Eesti teaduse, tööstuse ning laiemalt kogu ühiskonna kiire jätkusuutlik arengut.

IT Akadeemia programm tegevuse eesmärgid

  • IKT õppe pakkumine rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisel kvaliteeditasemel;
  • IKT sektori tööjõuvajaduse rahuldamine;
  • IKT-ga interdistsiplinaarselt seotud erialade tugevdamine valdkonnaspetsiifilise õppega;
  • Rahvusvahelise tasemega õppejõudude ja teadustöötajate järelkasvu tagamine.


IT Akadeemia programm ja Skype

25. aprillil 2012 sõlmisid Skype Eesti ja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (praegune HITSA) koostööleppe, millega Skype toetab IT Akadeemia programmi tegevusi. Skype on andnud loa kasutada Skype’i kui toetaja brändi IT Akadeemia programmi turundustegevuses ning toetab IKT teadlikkuse tõstmist, muuhulgas läbi stipendiumite ja noortele suunatud ürituste.

IT Akadeemia programmdokument perioodiks 2016 - 2020 >>


IT Akadeemia koduleht: www.StudyITin.ee (inglise keeles)

Liitu ka IT Akadeemia Facebooki lehega ja hoia end kursis IT-valdkonna uudistega!

IT Akadeemia