2018. aasta taotlusvoor

IT Akadeemia programmi arendusprojektide 2018. aasta taotlusvooru on oodatud projektitaotlused kahes kategoorias:

  • Kvaliteedi tõstmine IKT kõrghariduse õppekavadel, mille eesmärgiks on IKT õppekavadel (v.a IT Akadeemia programmi fookusõppekavad) kõrghariduse kvaliteedi tõstmine
    Loe lähemalt >>>
  • Erialaspetsiifiliste IKT oskuste arendamine kõrghariduses, mille eesmärk on suurendada professionaalsel tasemel valdkondliku IKT õpetamise ja rakendamise oskusi mitte IKT erialadel
    Loe lähemalt >>>

Taotluste esitamise tähtaeg oli 22. jaanuar 2018 (k.a)

Taotluste hindamine ekspertkogu poolt: kuu aja jooksul peale taotluste esitamist
Toetuste eraldamise otsustest teavitamine: nädala jooksul peale otsuse kinnitamist
Lepingute sõlmimine toetuste saajatega: kahe nädala jooksul peale otsuse kinnitamist
Projektide ellu viimise periood: taotluses märgitud ajal kuid mitte hiljem kui 31.07.2019

Loe ka varasemate voorude kohta:

2017. aasta taotlusvoor >>>
2015/2016. aasta taotlusvoor >>>