Kvaliteedi tõstmine IKT kõrghariduse õppekavadel

Suurendada IKT kõrghariduse rahvusvahelist konkurentsivõimet arendades IKT kõrghariduse õppekvaliteeti, innovaatiliste lahenduste juurutamist ja rakendamist õppetöös ning ettevõtete ja kõrgkoolide vahelise koostöö edendamist teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevustes. Oodatud on pikemaajalist muudatust loovad projektid, mis on seotud õppetöö kvaliteedi tõstmisega ja õppetöö kaasajastamisega kõrgharidustasemel (rakenduskõrghariduse, bakalaureuseõppe ja magistriõppe tasemel).

Sihtgrupp

IKT kõrghariduse õppekavasid õpetavad kõrgkoolid. Õppekavade loetelu on toodud Lisas 1 >>>
Taotlusvoorust ei toetata IT Akadeemia programmist sihtfinantseerimislepingu alusel toetatavatele õppekavadele (loetelu on toodud Lisas 2) suunatud arendusprojekte.

Taotlusvooru tingimused >>>