ProgeTiigri õppematerjalide väljatöötamise hange

Õppematerjalide hankega soovime mitmekesistada programmi raames pakutavate õppematerjalide valikut alus-, üld- ja kutseharidusasutustes ning aidata kaasa eri vanuses õppijate tehnoloogilise kirjaoskuse ja digipädevuste arendamisele.

Õppematerjalide väljatöötamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.Lõppenud hanked: