LHV ja HITSA stipendiaadid 2015

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) valis välja tänavused parimad kõrgkooli info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna lõputööd, mille autorid pälvisid LHV panga stipendiumi.

Komisjon otsustas rakenduskõrghariduse lõputöö ja bakalaureusetöö 1500-eurose stipendiumi anda Eesti Infotehnoloogia Kolledži lõpetanud Kristjan Veskimäele töö eest „Platform-agnostic optical character recognition for invoice payment solution“, millega arendati arvelt makseandmeid leidvat makserakendust.

Parima magistritöö 3000-eurose stipendiumi saab Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ühise tarkvaratehnika õppekava Cum Laude lõpetanud Jonas Kiiver töö eest "NFC Security Solution for Web Applications" mille sisuks on pakkuda välja uus NFC autentimise ja signeerimise lahendus läbi Google Cloud Messaging teenuse ja NFC Java Card’i.