I paralleelsessioon:
kell 11:05-12:30

TAGASI ÜLDINFOSSE>>

TÖÖTOA NIMETUS
KIRJELDUS

Digipööre
kutsehariduses
Töötoas tutvustatakse kutseõppeasutuste enesehindamise tulemusi ja digiplaane lähtudes kolmest digiküpsuse valdkonnast: õpikäsitus, muutuste juhtimine ja digitaristu.
Töötoas esinevad Mart Laanpere ja Romil Rõbtšenkov Tallinna Ülikoolist ning Kerli Požogina Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusest.


Õppijate ja õpetajate digipädevuste arendamine

Töötoas tutvustatakse õppijate ja õpetajate digipädevuste hindamismudelit ning kutseõpetajatele mõeldud koolitust „Digipädevuste arendamine haridusasutuses“.
Töötoa viivad läbi Varje Tipp Pärnumaa Kutsehariduskeskusest ja Laine Aluoja Türi Põhikoolist.

Veebivahendid õppetöö rikastamiseks
Töötoas antakse ülevaade erinevatest veebivahenditest (Wizer, Educaplay, Tes Teach), milles saab luua ülesannete kollektsioone. Töötuba toimub arvutiklassis, aga osalejal võib kaasas olla ka oma sülearvuti.
Töötuba viivad läbi Anne Krull Tartu Kutsehariduskeskusest ja Riina Tralla Luua Metsanduskoolist.

Erinevad põlvkonnad -
X, Y ja Z


Töötoas räägitakse tänapäeva õppijatest, sellest, kuidas nad õpivad ümbritsetuna erinevatest meediatest ning millised ootused ja väljakutsed see õpetajatele õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel seab.

 Autoriõigused ja kool
Kool puutub autoriõigustega kokku erineval viisil nii erinevaid materjale kasutades kui ka erinevaid materjale luues. Töötoas räägitakse sellest, mida peaks mõlemal juhul silmas pidama ning luuakse ise üks õppematerjal, mida võib vabalt veebis levitada.
Töötoa viib läbi Ingrid Maadvere Gustav Adolfi Gümnaasiumist.

Tervishoid ja sotsiaalteenused

Valdkonnapõhine töötuba, kus räägitakse praktika toetamisest veebipõhises keskkonnas ja töökohal kasutatavast erialasest digitehnoloogiast.
Töötoa viib läbi Anne Rosenberg Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist.

Disain ja käsitööValdkonnapõhine töötuba, kus tutvustatakse erialast digitehnoloogiat, mida rakendatakse õppimisel ja töökohal.


TAGASI ÜLDINFOSSE>>