II paralleelsessioon:
kell 13:30 - 15:00

TAGASI ÜLDINFOSSE>>

TÖÖTOA NIMETUS
KIRJELDUS

Tulevikuoskused ja OSKA rakendusuuringu tulemusedTöötoas tutvustatakse:
  • tulevikuoskusi ehk millised on lähima 5-10 aasta vaates vajalikud teadmised ja oskused.
  • OSKA (Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem) rakendusuuringute tulemusena selgunud viie valdkonna olulisemaid sõnumeid ja kutseõpet puudutavaid vajalikke tegevusi. Valdkonnad on: energeetika ja kaevandamine, keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstus, tervishoid, toiduainetetööstus ja põllumajandus ning ehitus.
Töötoa viivad läbi Tiia Randma ja Urve Mets Kutsekojast.

Muutunud õpikäsitus ja tagasisidestamine

Töötoas arutletakse teemal "Kuhu kõnnib õpikäsitus ja millist teed selleks sillutab tagasiside?"
Töötoa viivad läbi Kristi Vinter ja Katrin Karu Tallinna Ülikoolist.

Äppide kasutamine kutseõppes

Töötoas tutvustatakse, kust otsida äppe, kuidas neid rakendada ning ise luua.

Samsung Digi Pass - kutseõppurite digipädevused tööjõuturul läbilöömiseks

Töötoas tutvustatakse Samsung Digi Passi projekti, ettekanded teevad projektis osalenud ja oma töödega eriliselt silma paistnud meeskonnad.
Chromebookile käed külge

Töötoas tutvustatakse Chromebook-arvuti ideed ja iva ning selle võimalusi ja kogemusi õppetöö toetamisel. Töötuba sisaldab Google Classroomi välkkoolitust Chromebookidel.
Töötoa viivad läbi Gustav Adolfi Gümnaasiumi IT-juht Sven-Ervin Paap ja Elleri Muusikakooli haridustehnoloog Tony Tonni.

eTwinningu projektid kutsehariduses

Töötoas tutvustakse eTwinningu programmi (www.etwinning.net) võimalusi ja kutseõppeasutustes läbiviidud projekte.
Töötoa viivad läbi Elo Allemann Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusest ja Varje Tipp Pärnumaa Kutsehariduskeskusest.

Energeetika  ja automaatikaValdkonnapõhine töötuba, kus tutvustatakse erialast digitehnoloogiat, mida rakendatakse õppimisel ja töökohal.


TAGASI ÜLDINFOSSE>>