Rahvusvaheline koostöö

HITSA arendab haridusvaldkonna koostööd nii Eestis kui rahvusvahelises mõõtmes.

Esindame Eestit rahvusvahelisel tasandil organisatsioonides European Schoolnet (EUN, Euroopa Koolidevõrgustik), Media & Learning Association, European Distance and e-Learning Network (EDEN).

Osalemine rahvusvaheliste võrgustike töös annab meile ühest küljest ligipääsu uuenduslikule infole, aga ka võimaluse jälgida, milliseid praktikaid kasutusele võtta ja millest loobuda. Oleme eesti-poolsed koordinaatorid nii rahvusvahelises veebipõhises koostööprogrammis eTwinning kui ka projektis "Targalt internetis".

Loe lähemalt: