Open Discovery of STEM Laboratories

ODL (Open Discovery of STEM Laboratories) on Erasmus+ projekt, mille eesmärgiks on tõsta õpetajate teadlikkust virtuaal- ja kauglaboritest ning näidata võimalusi nende kasutuselevõtuks STEM ainete õpetamisel. Erinevate laborite kasutusvõimaluste paremaks illustreerimiseks luuakse projekti raames näidistunnikavu ning erinevaid juhendmaterjale. Lisaks korraldatakse osalevates riikides selleteemalisi koolitusi õpetajatele. Näiteks juulis 2017 toimus Itaalias suvekool, kus osalesid ka Eesti õpetajad, loe osalejate muljeid siit.

Projektis osaleb viis riiki, lisaks Eestile ka Leedu, Itaalia, Hispaania ja Kreeka. Projekti raames on valminud mitmeid mikro-MOOCe ehk väikesele õpperühmale suunatud e-kursuseid. Kõikide kursustega saab tutvuda ning need on tasuta kättesaadavad spetsiaalses veebikogumikus. Kursuse täismahus vaatamiseks on vajalik end kasutajaks registreerida. Igaühel on võimalus antud keskkonnas ka ise oma mikro-MOOC luua, selleks tuleb alustada siit veebilehelt, kust leiab samm-sammulise juhendi kursuse loomiseks.


Projekti koduleht: http://opendiscoverylabs.eu/et/

Projekti Facebooki grupp


Eestikeelsetest e-kursustest on hetkel valmis järgnevad: