HITSA konkursid

HITSA pilaskonkurss

Digiajastu võimaluste igapäevane kasutus koolides on aidanud kaasa huvitavate digitaalsete õppematerjalide loomisele ning väärt praktikate ja metoodikate rakendamisele. Et huvitavad tegemised ja head metoodikad, millega traditsioonilist õppetööd rikastada veel enam väärtustamist ning kasutamist leiaksid, oleme välja kuulutanud õpilastele ja õpetajatele konkursid.


Leia kiirelt: