Aruanded

HITSA bilanssi, tulemiaruannet ja rahavoogude aruannet vaata saldoandmike infosüsteemist kasutades otsingus HITSA tehingupartneri koodi 007303.

Aastaaruanded:

2016. aasta
2015. aasta
2014. aasta
2013. aasta
2012. aasta
2011. aasta
2010. aasta
2009. aasta
2008. aasta
2007. aasta
2006. aasta
2005. aasta
2004. aasta
2003. aasta
2002. aasta