Haridusasutuste veebilehtede platvorm

Haridusasutuste veebilehtede platvorm on Drupal CMS baasil loodav veebiplatvorm, mida haridusasutused saavad kasutada oma kodulehtede loomiseks. Platvorm luuakse eelnenud analüüsi käigus loodud prototüübile, analüüsiga saab tutvuda siin>>

Platvorm on arendusfaasis ja valmib 2017. aasta lõpuks. Haridusasutused saavad seda kasutama hakata 2018. aasta algusest. 

Praeguses arendusfaasis luuakse platvorm ning kuuele pilootprojektis olevale haridusasutustele (2 kutsekooli, 2 riigigümnaasiumit ja 2 haridusasutust hariduslike erivajadustega õpilastele) ka oma veebileht koos kujundusega.

Tekkinud küsimused seoses platvormiga


Miks ühine platvorm?
Haridusasutuste kodulehed on väga erinevalt üles ehitatud ja see raskendab lehtedelt info leidmist. Ühtne infoarhitektuur peaks kaasa aitama sellele, et kasutajad saavaks erinevate asutuste lehtedelt soovitud info lihtsamalt kätte.

Kui palju selle kasutamine maksab?
Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt hallatavatele asutustele on platvormi kasutamine tasuta. Teistele haridusasutuste jaoks saame hinnakirja luua 2018.aasta esimeses kvartalis.
 
Kas asutus saab kasutada oma domeeni?
Platvorm ei ole seotud kindlate domeenidega ehk haridusasutus saab kasutada oma olemasolevat domeeni.

Kas iga asutus saab kasutada oma kujundust?
Jah, mingil määral. Värvitoonid, fondid, nuppude kujud saab iga asutus ise valida vastavalt stiiliraamatule, logole ja soovile. Platvormi loomisele eelnenud analüüsis ja testimisel on kodulehe ülesehitus (infoarhitektuur) välja töötatud, niisiis peaksid blokkide ja menüüde paiknemine kodulehel ja menüüde nimetused olema kõigil platvormi kasutatavatel koolidel samad.

Kes platvormi arendab?
Platvormi arendaja on riigihanke nr 187269 tulemusena AS Andmevara koostöös Trinidad Wisemaniga. Platvormi haldab ja majutab HITSA.

Kas lisaks prototüübile on võimalik näha ka näidiseid ja demo keskkonda?
Analüüsi käigus loodud kahe õppeasutuse näidiskodulehtedega on võimalik tutvuda siin>>
Kuna arendus on alles algusjärgus, siis demokeskkonda saab kasutada aasta lõpus.


Mida pean tegema, kui soovin kasutada loodavat platvormi?
Palun oma soovist teada anda loodava platvormi projektijuhile Kristi Kadaja-Kollomile kristi@hitsa.ee.

Kas lasteaed saab seda platvormi kasutada?
Platvormile eelnenud analüüsis ja loodud prototüübi puhul on arvestatud üldharidus-, kutse- ja rakenduskõrgkoolide soovidega ja ettepanekutega. Kui lasteaed leiab, et neile on see platvorm sobiv, siis saame seda platvormi ka lasteaiale pakkuda.