Õpikeskkonnad

HITSA pakub haridusasutustele kasutamiseks Moodle ja VIKO õpikeskkondi.

Moodle on sobilik neile, kes teevad e-õppe maailmas esimesi samme – sinna on sisse ehitatud hulk erinevaid e-õppe vahendeid ja tegevusi, mida saab e-kursusel kasutada (õppematerjalide esitamise võimalused, testid, ülesanded, foorumid jpm).

VIKO on õpikeskkond, mille loomisel on silmas peetud Eesti üldhariduskoolide vajadusi. Selles keskkonnas saavad õpetajad teha õpilastele kättesaadavaks õppematerjale, õppetööd puudutavat teavet ning ajakava. Suhtlemisvõimalusi pakuvad foorumid.

Tähelepanu! Alates 1. septembrist 2016 lõpetab VIKO töö ning sellega seoses palume jälgida, et seal asuvad materjalid oleks ka mujal säilitatud. Kõigil koolidel on edaspidi võimalik kasutada Moodle õpikeskkonda aadressil moodle.hitsa.ee ja laadida õppematerjale Koolielu portaali koolielu.ee.

E-õppe keskkond (õpikeskkond) on elektrooniline keskkond, mis võimaldab hallata nii õppesisu (õppematerjalid, harjutused, testid jne) kui ka õppeprotsesse (juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine). Inglise keeles kasutatakse enamasti termineid virtual learning environment (VLE) või learning management system (LMS). Maailmas on kümneid eri õpikeskkondi, nii vabatarkvaralisi kui ka tasulisi.