Juhtimine

SAIS konsortsiumi liikmed 2015:

 • Estonian Business School
 • Eesti Infotehnoloogia Kolledž
 • Eesti Kunstiakadeemia
 • Eesti Lennuakadeemia
 • Eesti Maaülikool 
 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
 • Euroakadeemia
 • Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused 
 • Lääne-Viru Rakenduskõrgkool 
 • Narva Kutseõppekeskus 
 • Sisekaitseakadeemia 
 • Tallinna Majanduskool 
 • Tallinna Tehnikakõrgkool 
 • Tallinna Tehnikaülikool 
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 
 • Tallinna Ülikool
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool 
 • Tartu Ülikool 
 • Võrumaa Kutsehariduskeskus 

SAIS konsortsiumi juhtkomitee juhatus

 • Ülikoolide esindaja – Eda Aitsen Eesti Maaülikoolist 
 • Rakenduskõrgkoolide esindaja –Signe Vanker Eesti Lennuakadeemiast   
 • Kutsekoolide esindaja – Aare Klooster Tallinna Majanduskoolist
 • Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse esindaja – Evelin Kasenõmm