WIRIS

WIRIS on veebipõhine arvutialgebra süsteem, mille abil saab arvutada, lahendada võrrandeid ja võrrandisüsteeme, teisendada avaldisi, opereerida funktsioonidega, joonestada graafikuid jne. 

Wirise abil saab õppija kontrollida oma töö õigsust (nt arvutamise, avaldiste lihtsustamise, võrrandite-võrratuste lahendamise jms  korral). Samuti on võimalik koostada interaktiivseid töölehti. Wirises on mugav sisestada matemaatilist teksti ja seda kombineerida joonistega. Sel viisil saab koostada õppematerjale, kus mingi teema õppimine või kordamine vaheldub enesekontrolliga. Wiris sobib mitmesuguste probleemülesannete lahendamiseks, kus lahendusidee(de) otsimine on õpilase töö, arvutuste teostamisel abistab programm.    

Wiris sobib kasutamiseks algklassidest kuni kõrgkoolini. 

Eestikeelne versioon on kättesaadav aadressil www.wiris.ee.