Kuidas õpetada praktilisi oskusi läbi ekraani?

9. aprillil toimunud HITSA veebiseminaril jagasid Luua Metsanduskooli, Tartu Kunstikooli ja Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpetajad oma kogemusi sellest, missugune näeb välja kutseõpe, kui kokku saada pole võimalik. Niisiis, kuidas õpetada praktilisi oskusi distantsõppe korras? (Tõlge vene keelde)

Näide 1: metsakasvataja

Lauri Toim Luua Metsanduskoolist ütles, et tal tuli kiiresti e-õppeks ümber korraldada metsakasvatajate täiendusõppe täiskasvanud õppijatele ja leida, kuidas tekkinud olukorras

 • tutvustada teemat, mahtusid, õppekorraldust?
 • anda edasi teooriatundi koos jooniste ja kommentaaridega, tutvustada mõõtevahendeid ja metoodikat?
 • teha läbi praktilised töövõtted, mängida läbi metsast mõõdetud andmetega arvutused?

Metsateooria tunnid

Lauri Toim otsutas lihtsa ja kiire variandi kasuks: pani salvestusseadmed klassiruumi üles ja andis tunni tühjale klassile, aga selliselt, nagu oleksid õpilased klassis. Ta liikus ringi, kirjutas tahvlile, näitas jooniseid, tutvustas metsas kasutatavaid instrumente nagu toimukski tund. Salvestuvahend oli tavaline statiivile kinnitatud mobiiltelefon. Statiivil oli lisaks spetsiaalne stabilisaator, mis hoidis esineja kogu aeg ekraani keskel ja nii polnud vaja muretseda, et õpetaja kaadrist välja jalutab. Jälgida tuli, et aku oleks laetud ning et helinivoo oleks korralik.

Videopraktika metsas

Teooria läbitud, “liikus” õpetaja metsa, täpselt nagu teeks õppekäiku praktilises tunnis. Seal kordus sama: õpetaja rakendas praktiliselt mõõtmisvahendeid, pööras tähelepanu õigetele töövõtetele jms. Vaid korra tuli kasutada n-ö operaatori abi, põhiosa filmis õpetaja üksi üles.

Kokkuvõte:

 • Materjal sai salvestatud kiiresti, duublite tegemiseks aega ei jäänud;
 • Videooperaatori puudumine muutis tööprotsessi pigem sujuvaks;
 • Tehnika alt ei vedanud, vaid akutaset tuli kontrollida;
 • Montaažiks kasutas õpetaja Win10 sisseehitatud tööriista “Loo muusikaga video”;
 • Klippe jagas MS Office 365 Video pilveteenuses
 • Õpilaste tagasiside oli positiivne, vajalikud teadmised said selgeks. 


Näide 2: kunst

Kalli Kalde Tartu Kunstikoolist tõi seminaril välja, kuidas esimese kursuse üldkunsti valikainete nädal tuli kiiresti distantsõppevormi viia. Teema oli “Illustratsioonid eesti rahvapärastele tähtkujudele”, osales 24 juhendatavat pluss 15 tundi iseseisvat tööd. Esialgu toimuma pidanud koostöö AHHAA keskusega ja õppekäigud ERMi jäid ära. Keerulisemaks tegi olukorra seegi, et grupis olid uued ja erineva tasemega õpilased.

Abiks olid koolis kasutusel olevad keskkonnad tahvel.edu.ee, Google Classroom, jagatud Drive´i kaust pildimaterjalide ja linkidega, Google Meet. Lisaks kasutasid õpilased Eesti muuseumite veebiväravat, tähistaeva kohta sai infot samuti internetist ning kõik tegid oma kodus ka ühe eelnevalt kokkulepitud öise taevavaatluse.

Siiski tuli teha järeleandmisi töö vormistamises: kui algselt oli planeeritud, et õpilased skannivad illustratsioonid ja teevad neist vektorformaadis failid, siis said õpilased loa vormistada tööd vastavalt võimalustele. Lõpuks oli kõigil võimalus kaasõpilaste töid näha ja kommenteerida.


Näide 3: kokandus

Taavi Kuusik Haapsalu Kutsehariduskeskusest viis distantsõppes läbi praktilisi toiduvalmistamise tunde kokanduse eriala õpilastele. Põhimõte oli lihtne: õpetaja jagas veebis vajalikud retseptid ja õpilased pidid kodus toidu algusest lõpuni valmis tegema, tööprotsessi ja lõpptulemust pildistama ning fotod õpetajale saatma. Vahepealne suhtlus toimus kokkulepitud kanalites. Kuna Haapsalu Kutsehariduskeskuses on varem toimunud e-õppe nädalad, oli kogemus olemas ja selle võrra lihtsam toimetada.

Kokkuvõte:

 •  Ole loov - materjale leiab igalt poolt (retsepte, toidublogisid, toiduvalmistamise juhendeid on internet täis).
 • Toeta õpilast (individuaalselt); keskendu lahendusele, mitte probleemile. Mingil hetkel väsivad õpilased arvuti teel ja omaette töötamast ja hakkavad otsima põhjuseid, miks nad ei saanud ülesannet täita. Siis tulebki nende mõte suunata lahendusele, mitte kurtmisesse kinni jääda.
 • Ole paindlik, aga kaval. Võib juhtuda, et kodus ei ole hetkel just neid toiduaineid, mis retseptis ette nähtud. Selle asemel, et õpilane toob selle ettekäändeks ja jätab töö tegemata, paku võimalust retsepti muuta, aga nii, et ta ise leiab sobiva asenduse.
 • Tee ka ise kaasa ja näita, hoia ühendust õpilastega. Anna ideid rohkelt, ole inspiratsioon ise.
 • Tagasiside otse õpilasega; anna teada kuidas oled kättesaadav.

Vaata ka veebiseminari. Youtube'i videokirjeldusest leiad järjehoidad, mille abil huvipakkuva teemani liikuda:
 • Kutseõppeasutused leiavad nõuandeid ka HITSA e-õppe veebilehelt
 • HITSA haridustehnoloogia infoliin: tel 608 0707, e-post koduope@hitsa.ee.