Alus- ja üldharidus

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamisega seotud arendustegevusi alus- ja üldhariduses koordineerib HITSA Innovatsioonikeskus.

HITSA Innovatsioonikeskus toetab digiajastu õppimisvõimaluste ja -vahendite rakendamist, korraldab koolitusi, seminare ja konverentse nn tuleviku õpetajale. Pakub võimalust kasutada erinevaid digiajastu teenuseid (õpikeskkonnad Moodle ja VIKO), haldab repositooriumi ja haridusportaali Koolielu, kust õpetaja leiab endale vajaminevad elektroonilisi õppematerjale, ning koordineerib alus- ja üldhariduse programmi Tiigrihüpe Koolis.

Lähemalt saab HITSA Innovatsioonikeskuse tegevustega tutvuda siit.