IKT programm

„Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse riiklik programm 2011-2015“ (IKTP) on ülikoolide, IKT sektori ja riigi koostööprogramm, mille eesmärk on tõsta kõrghariduse kvaliteeti IKT valdkonnas ja arendada koostööd erinevate osapoolte vahel.

Programmi alaeesmärgid on:

  • Eesti IKT kõrghariduse kvaliteedi ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine;
  • Eesti IKT valdkonna teadus- ja arendustegevuse võimekuse tõstmine;
  • Koostöö tihendamine riigi, ülikoolide ja IKT sektori ettevõtete vahel;
  • Eesti ülikoolide ja ettevõtete osalemise suurendamine rahvusvahelises IKT-valdkonna koostöös;
  • Rakendusliku suunitlusega IKT teadus- ja arendustegevuse toetamine.

IKT Programmi põhjalikuma tutvustuse leiad siit