IKT Programm

Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning  teadus- ja arendustegevuse riiklik programmi 2011-2015

Programmi rahaline maht on sõltuvalt partnerite kaasrahastamise mahust 11,3 – 15 miljonit eurot ning sellest 85% kaetakse EL Regionaalarengufondi vahenditest.

Programmi kestuseks on 1.01.2012 kuni 30.06.2015.

Programmi käigus toetatakse järgmiseid meetmeid ja tegevusi:

1. Ülikoolide IKT-õppe struktuuriüksuste tugevdamine;

2. IKT teadus- ja arendustegevuse toetamine;

3. Rahvusvahelise teadusalase koostöö toetamine;

4. Ühistegevuse arendamine, IKT kõrghariduse rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine, valdkonna populariseerimine.

1. ja 4. tegevuse elluviijaks on vastava Rakendusprogrammi alusel Eesti Infotehnoloogia SA, 2. ja 3. tegevuse elluviimist korraldab avatud taotlusvooru alusel SA Archimedes.

Täpsemalt programmi kohta loe SIIT.

Rakendusprogramm

Programmi rahaline maht on 4,8 miljonit eurot ning sellest 85% kaetakse EL Regionaalarengufondi vahenditest.

Programmi kestuseks on 1.01.2012 kuni 30.06.2015.
Rakendusprogrammi eesmärkideks on:

1. Eesti IKT kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse võimekuse tõstmine.

2. Ülikoolide, riigi ning IKT-sektori ettevõtete vahelise ja rahvusvahelise koostöö tugevdamine.

3. Valdkonna populariseerimine ja ühistegevuste arendamine.
Rakendusprogrammis alustavad partnerülikoolidena Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool.
Programmi käigus toetatakse järgmisi tegevusi:

1. Õppe- ja teadustöö parendamine, sh:

 • IKT õppekavade kvaliteedi hindamine, võrdlev analüüs teiste riikidega ning tegevuskava koostamine struktuuriüksuse töö tugevdamiseks;
 • Õppekavade konsolideerimine, kvaliteedi tõstmine;
 • Õppe- ja teadustöö toetamine.

2. Ühistegevuste arendamine ja väärtust lisavad teenused, sh:

 • Analüüsid, uuringud ja ülevaated;
 • Eesti IKT sektori rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine;
 • Teavitustegevus, avaliku ja erasektori vahelise partnerluse arendamine.

Programmi mõõdikud:

 • IKT üliõpilaste arvu positiivne dünaamika võrreldes teiste õppekavadega;
 • IKT erialade lõpetamise efektiivsuse kasv 15%;
 • Välistudengite osakaalu kahekordistumine;
 • Analüüsitud on 19 IKT valdkonna õppekava;
 • Korraldatud on mitmekandidaadilised, rahvusvahelised konkursid juhtiva personali ja õppejõudude ametikohale;
 • Parendatud on 7 IKT valdkonna õppekava;
 • Ülikoolide ja IKT ettevõtete vahel on sõlmitud 8 koostöökokkulepet;
 • Valminud on 4 IKT valdkonna uuringut.

Täpsemalt programmi kohta saad lugeda SIIT.