IT Akadeemia programm

IT Akadeemia programm on Eesti riigi, ülikoolide ja IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) sektori ettevõtete koostööprogramm, mille eesmärgid on valdkonna jaoks vajaliku tööjõuressursi tagamine ning eelduste loomine IKT abil majanduskasvu saavutamiseks  konkurentsivõimelise IKT hariduse pakkumise kaudu Eesti ja välisriikide tudengitele.  

IT Akadeemia programm aitab tõsta IKT kõrghariduse kvaliteeti ja konkurentsivõimet ning turustada IKT kõrgharidust. Programmi strateegilise juhtimisega tegeleb IT Akadeemia programmi juhtkomisjon.

Visioon

IT Akadeemia programm toetab Eesti ülikoolides IKT ja IKT-ga põimitud õppekavadel rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist õppetööd, et tagada sektori tööjõuvajadust ning Eesti teaduse, tööstuse ning laiemalt kogu ühiskonna kiire jätkusuutlik areng.

IT Akadeemia programmI tegevuse eesmärgid

  • IKT õppe pakkumine rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisel kvaliteeditasemel;
  • IKT sektori tööjõuvajaduse rahuldamine;
  • IKT-ga interdistsiplinaarselt seotud erialade tugevdamine valdkonnaspetsiifilise õppega;
  • Rahvusvahelise tasemega õppejõudude ja teadustöötajate järelkasvu tagamine.

IT Akadeemia programmdokument perioodiks 2016 - 2020 >>


Liitu ka IT Akadeemia Facebooki lehega ja hoia end kursis IT-valdkonna uudistega!

IT Akadeemia

www.StudyITin.ee (inglise keeles)