Ajalugu

Koostöömemorandum

26. augustil 2009 kirjutasid Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Infotehnoloogia Kolledž ja Eesti Arengufond alla Eesti IT Akadeemia koostöömemorandumile.

Koostöömemorandumis kinnitati: „Eesti IT Akadeemia“ on koondnimi ühisele algatusele, mille eesmärgiks on viia Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alane kõrgharidus uuele, rahvusvaheliselt läbilöögivõimelisele tasemele.

See tähendab maailmatasemel IKT kõrgharidust, mis on:

 • interdistsiplinaarne;
 • atraktiivne andekatele tudengitele nii meilt kui ka mujalt;
 • tõmbab ligi tippõppejõude ja -teadlasi;
 • aitab kaasa Eesti ettevõtete rahvusvahelisele IKT või IKT-l põhinevale ärile;
 • ajendab uue laine välisinvesteeringute tulekut Eestisse.

Ettevalmistav periood

 • 2009-2010 arendati ideed edasi Arengufondis
 • 2010.a. detsembris loodi haridus- ja teadusministri käskkirjaga IT Akadeemia kontseptsiooni ettevalmistamiseks juhtkomisjon.
 • 2011.a. märtsis valmis Jaak Vilo ja Kalle Tammemäe poolt koos vastava töögrupi toetusega “IT Akadeemia strateegiline tegevuskava”, mis võeti suures osas aluseks hilisema IT Akadeemia Programmi koostamisel ja viimistlemisel.
 • 2011.a. märtsist tegeles ITA programmi ettevalmistamise ja elluviimisega Eesti Infotehnoloogia SA (2013. aasta maist Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus).

Põhimõttelised otsused ja praktiline ettevalmistus

 • 2011.a aprillis lülitati IT Akadeemia loomine valituse koalitsiooniprogrammi.
 • 2011.a juulis esitati haridus- ja teadusministeeriumile “IT Akadeemia programm” koos eelarvega.
 • 2011.a augustis arutati küsimust valitsuses ning ITA finantseerimine lülitati 2012.a. riigieelarve eelnõusse.
 • 2011.a oktoobris kinnitas haridus- ja teadusminister ITA juhtkomisjoni koosseisu ja töökorra.
 • 2011.a detsembris kinnitati Riigieelarvega koos eraldis ITA-le ning juhtkomisjon kinnitas ITA õppekavad 2012/13 õppeaastaks.
 • 2011.a jaanuaris kinnitati juhtkomisjoni poolt ITA 2012.a. eelarve.
 • 2011.a märtsis kinnitati ITA tegevuse mõõdikud, turunduskontseptsioon ja -eelarve.
 • 2011.a mais sõlmiti sihtfinantseerimislepingud partnerülikoolidega, kuulutati välja riigihange visuaalse identiteedi loomiseks ning korraldati IKT tööjõu nõudluse ja pakkumise teemaline visioonikonverents.
 • 2012.a aprillis sõlmiti turunduskoostöö kokkulepe Skype’ga.

Tegevuse alustamine

1. septembrist 2012 alustasid TTÜ ja TÜ nelja õppekava (Küberkaitse ja Tarkvaratehnika magistrikavad ning Informaatika bakalaureusekavad) üliõpilased õpinguid IT Akadeemia egiidi all.