IT Akadeemia programmi arendusprojektide toetused

Eesti teaduse, majanduse ning laiemalt kogu ühiskonna jätkusuutliku arengu kasvatamiseks on oluline suurendada tööjõuturul vajalike oskustega kõrgharidusega IKT spetsialistide hulka ning toetada erialaspetsiifiliste IKT oskuste õpetamist ka teistes õppekavades kasvatamaks arengut läbi IT laiema kasutuse ka teistes majandusharudes. 

IT Akadeemia programmi arendusprojektide taotlusvoorude üldeesmärgiks on toetada IKT kõrghariduse kvaliteedi tõstmist, innovatsiooni, ettevõtete ja kõrgkoolide vahelist koostööd, sh rahvusvahelist koostööd ning erialaspetsiifiliste IKT oskuste arendamist, et tõsta valdkondlikku efektiivsust ja konkurentsivõimet.

Arendusprojektide teostajateks on Eesti kõrgkoolid, projektid valitakse välja avatud taotlusvoorude raames ning tegevuste tulemuslikkust hinnatakse projektipõhiselt. Arendusprojektidega toetatakse nii IKT õppekavade arendusi kui ka teistel õppekavadel erialase IKT õppe edendamist.


Loe TOIMUNUD taotlusvoorude kohta:
2019. aasta taotlusvoor >>>
2018. aasta taotlusvoor >>>

2017. aasta taotlusvoor >>>
2015/2016. aasta taotlusvoor >>>