IT Akadeemia programmi arendusprojektide toetused

Arendusprojektide toetamine on IT Akadeemia programmis alates 2015. aastast ning selle eesmärk on inspireerida uuenduslike ideede väljatöötamist ja seeläbi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) valdkondliku õppe edendamist.

Toetust antakse nii IKT õppekavade arendusprojektide kui ka teistel erialadel erialaspetsiifilise IKT õppe arenduseks. Toetust saavad taotleda Eesti kõrgkoolid arendusprojektide elluviimiseks, et tõsta IKT kõrghariduse kvaliteeti ning arendada erialaspetsiifilisi IKT oskusi teistel erialadel.

Toetuste eraldamise tulemusena:

 • suureneb IKT kõrghariduse rahvusvaheline konkurentsivõime;
 • pareneb IKT kõrghariduse õppekvaliteet, innovatsioonivõimekus ning ettevõtete ja kõrgkoolide vaheline koostöö;
 • suureneb suutlikkus IKT rakendamiseks teistes sektorites ning seeläbi valdkondliku efektiivsuse tõstmiseks ja konkurentsivõime kasvuks.

IT Akadeemia programmi finantseerib Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvelistest vahenditest.


Läbiviidud taotlusvoorude kohta saab lugeda:

 • 2018. aasta taotlusvoor  >>>
 • 2017. aasta taotlusvoor >>>
 • 2015/2016. aasta taotlusvoor >>>


Ekspertkogu koosseis:

Arendusprojektide taotlusvooru toetuste eraldamise otsused teeb arendusprojektide hindamise ekspertkogu. Ekspertkogu 7-liikmelise koosseisu kinnitab IT Akadeemia programmi juhtkomisjon, sõltuvalt projektitaotluste sisust võib ekspertkogu kaasata nõuandvate ekspertidena valdkonna eksperte.

2019. aasta ekspertkogu koosseis:

 • Heli Aru-Chabilan, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
 • Jaak Anton, Haridus- ja Teadusministeerium
 • Marika Popp, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Peeter Normak, Tallinna Ülikool
 • Tavo Kangru, Tallinna Tehnikakõrgkool
 • Raul Ennus, ettevõtja (Helmes)
 • Kristjan Kuhi, ettevõtja (WePower)
Täiendavad valdkondlikud ekspertid:

 • Triin Sepp, ettevõtja (Proekspert)
 • Aho Augasmägi, ettevõtja (Codeborne)
 • Urve Mets, SA Kutsekoda
 • Birgit Lao, SA Innove
 • Mikk Vahtrus, SA Eesti Teadusagentuur