IKT oskuste arendamine kõrghariduses

Eesti Kunstiakadeemia
 • ''Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide erialade IKT õpetamise ja rakendamise oskuste arendamine'' >>>
 • Ehitusliku prototüüpimise ja arvutusliku prognoosimise võimekuse tõstmine arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal'' >>>
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 • ''Elektronmuusika stuudio õpivõimaluste laiendamine'' >>>
Tallinna Tehnikaülikool
 • ''IKT kompetentsid rakenduslikus majandusanalüüsis'' >>>
 • ''Erinevate erialaste tarkvarade integreerimine Tallinna Tehnikaülikooli tekstiili- ja rõivatehnoloogia erialastesse õppeainetesse valdkonna ettevõtteid ja tarkvarafirmasid kaasates'' >>>
 • ''TTÜ ''Tervishoiutehnoloogia'' magistriõppekava IT Akadeemia arendusprojektide taotlus'' >>>
Tallinna Ülikool
 • ''Valdkondlikud digipädevused TLÜ viies fookusvaldkonnas'' >>>
 • ''Kompleksse liigutusanalüüsi ja liigutustegevuse modelleerimise oskuste õpetamise rakendamine spordipedagoogide õppeprotsessis'' >>>
 • ''TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi loominguliste õppekavade arendamine IKT investeeringute abil'' >>>

Tartu Ülikool
 • ''Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi erialade valdkondlike IKT-alaste oskuste õpetamise arendamine'' >>>
 • ''ICT-BiMe: Fundamental ICT Courses Development for Graduate Students of Biology, Cell Biology and Medical Science'' >>>
 • ''IKT Serv'' >>>
 • ''IKT õppe oluline tugevdamine kunstide ja tehnoloogiaõpetaja õppekaval'' >>>