Kvaliteedi tõstmine IKT kõrghariduse õppekavadel

Tallinna Tehnikaülikool
 • ''Mobiilseid ning kauglaboreid sisaldava õppekeskkonna kvaliteedi uuele tasemele viimine'' >>>
 • ''FrontEx (frontaalne ekstsellentsus) >>>
 • ''Tallinna Tehnikaülikooli äriinfotehnoloogia õppekavade tarkvara arendamise ainete uuendamine'' >>>
 • ''Virtuaalse ja täiendatud reaalsuse õppelabori loomine'' >>>
 • ''Küberfüüsikalise süsteemitehnika õpikeskkond-eluslabor'' >>>
 • ''Mobiilne kõrgsageduslik SDR (Software Defined Radio) õppe- ja teaduslabori platvorm'' >>>

Tallinna Ülikool
 • ''IT tehnoloogilise suuna õpetuse täiustamine ning vastava robootikalabori kaasajastamine'' >>>
 • ''Interaktsioonidisaini labori (IDLAB) uuendus, mis sisaldab kaasaegseid kasutajakogemuse hindamise vahendeid Digitehnoloogiate Instituudis'' >>>
 • ''Mobiilrakenduste arendamine õppetöös'' >>>
 • ''Tarkvaralabori loomine Tallinna Ülikooli Digitehnoloogia Instituudis (Software Development Lab Creation at the School of Digital Technologies'' >>>

Tartu Ülikool
 • ''Narva kolledži infotehnoloogiliste süsteemide arendamise õppekava kvaliteedi tõstmine'' >>>
 • ''Arvutitehnika ja Robotics and Computer Engineering õppekavade arendus'' >>>