2017. aasta taotlusvoor

HITSA kuulutas 2016. aasta oktoobris vastavalt IT Akadeemia programmi juhtkomisjoni 4.10.2016 otsusele välja arendusprojektide 2017. aasta taotlusvooru kahes kategoorias:

    Taotluste esitamise tähtaeg oli 9.01.2017. Kokku esitati kahe kategooria peale 32 taotlust kaheksast kõrgkoolist. Projekte hindas ja toetusostused tegi IT Akadeemia programmi juhtkomisjoni poolt kinnitatud ekspertkogu. Positiivse toetusotsuse said 20 projekti.

    IT Akadeemia programmi arendusprojektide 2017. aasta taotlusvooru eelarve ja toetusotsused:

    KATEGOORIA

    EELARVE (eur)
    TOETUSOTSUSED (eur)
    1. Kvaliteedi tõstmine IKT kõrghariduse õppekavadel (va IT Akadeemia fookusõppekavad)

    250 000,00
    250 000,00
    2. Kõrgemate IKT oskuste arendamine kõrghariduses
    275 000,00
    271 430,00
    KOKKU:
    525 000,00
    521 430,00