Kvaliteedi tõstmine IKT kõrghariduse õppekavadel

TARTU ÜLIKOOL

''Avatud ülikooli magistriõppekavade arendamine Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudis''

Projekti eesmärk: Tartu Ülikooli magistriõppekavades IT mitteinformaatikutele ning matemaatika- ja informatikaõpetaja õppes sisalduvatele ainetele kvaliteetse e-õppe toe loomine, sealhulgas e-õppe materjalide tootmine ja õppeks vajalike keskkondade arendamine. (TÜ Arvutiteaduste instituut)

''Tartu Ülikooli Narva kolledži infotehnoloogiliste süsteemide arendamise õppekava kvaliteedi tõstmine''

Projekti eesmärk: Õppekava kvaliteedi arendamine tehes vajalikud õppekava muudatused ja luua tingimused praktikapõhiseks õppeks. Õppekava muudatuste käigus suurendatakse muuhulgas programmeerimise moodulit ning lisatakse valikaineid. Projekti raames käivitatakse praktikapõhise õppe pilootprojekt kaasates nii ettevõtjate esindajaid ja erialaliite kui ka väliseksperte. (TÜ Narva Kolledž)

''Robootika ja digitaalelektroonika laborite arendamine õppekavade ''Arvutitehnika'' ja ''Robotics and Computer Engineering'' kvaliteedi tõstmise eesmärgil''

Projekti eesmärk: Robootika ja digitaalelektroonika õpetamise taseme arendamine. Täienduse õppevahenditesse ja -materjalidesse saavad mitmed robootika ja elektroonika õppeained. Toetatakse ka ROS (Robotic Operational System) süstemaatilist õpetamist ja tudengiprojektides rakendamist. (TÜ Tehnoloogiainstituut)


TALLINNA ÜLIKOOL

''Laboripõhise õppetöö integreerimine Tallinna Ülikooli IKT valdkonna õppekavadesse''

Projekti eesmärk: Laboripõhise õppe kontseptsiooni ja praktikate välja töötamine võimaldamaks õppetöö praktilisemaks muutmine ning kaasata õppetöösse nii ettevõtete kui ka tööandjate esindajad kui ka ülikooli uurimisrühmade liikmed. Projekti tulemusena valmib erinevate laborite (nt digiturbe labor, IDLAB/UXLAB, tehnoloogialabor) ühtne kontseptsioon ja erinevate poolte (tudengid, instituut, ettevõtted) koostööd toetav veebiteenus. (TLÜ Digitehnoloogiate instituut)

''Õppetöös kasutatavate kujundustarkvarade kaasajastamine''

Projekti eesmärk: Disainlahenduste ja visuaalgraafika loomise ja rakendamise tarkvara kaasajastamine (TLÜ Haapsalu Kolledž)


TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

''Mobiilseid ning kauglaboreid sisaldava õppekeskkonna kvaliteedi ja rakendusalade universaalsuse realiseerimine TTÜ õppekavade reformi tingimustes''

Projekti eesmärk: Mobiilseid ja kauglaboreid sisaldava innovaatilise õppekeskkonna ISCX2 arendamine. Süsteemi abil on võimalik üliõpilasel personaalselt oma õppimist planeerida, samal ajal õppejõul jälgida üliõpilaste edasijõudmist. Keskkonna arendus võtab arvesse TTÜs läbiviidavat õppekavade ja õppeainete reformi, muuhulgas TTÜ infotehnoloogia teaduskonna ning IT Kolledži ühinemist. (TTÜ Arvutisüsteemide instituut)

''Virtuaalse ja täiendatud reaalsuse õppelabori arendamine''

Projekti eesmärk: 2016. aastal loodud virtuaalse ja täiendatud reaalsuse tehnoloogiate õppelabori arendamine, virtuaalreaalsuse temaaliste külalisloengute korraldamine, lühikursuste ja veebipõhiste õppematerjalide väljatöötamine ning töötubade väljatöötamine ja korraldamine. (TTÜ Arvutisüsteemide instituut)

''FrontEx Telecom I''

Projekti eesmärk: arendada instituudile kuuluvat telekommunikatsiooni laboratooriumit, täiendades seda kaasaegsete seadmetega ning suurendades töökohtade arvu. Tänu projektile saavad üliõpilased õppetöö käigus reaalse praktilise kokkupuute telekommunikatsiooni tehnoloogiaga ainetes, mille laboratoorsed tööd on seni tuginenud valdavalt teoreetilistel harjutustel. (TTÜ Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut)