2018. aasta taotlusvoor


IT Akadeemia programmi arendusprojektide 2018. aasta taotlusvoor kuulutati välja 2017. aasta novembris ning sinna sai taotlusi esitada kahes kategoorias. Kokku esitati kahe kategooria peale 43 taotlust kümnest kõrgkoolist. Ekspertkogu otsustas toetada kuut esitatud projekti IKT õppekavade kategoorias ja kümmet projekti IKT oskuste arendamise kategoorias:

  • Erialaspetsiifiliste IKT oskuste arendamine kõrghariduses, mille eesmärk on suurendada professionaalsel tasemel valdkondliku IKT õpetamise ja rakendamise oskusi mitte IKT erialadel
    Loe lähemalt toetust saanud projektidest>>

Ülevaade taotlustest ja tulemustest

Kvaliteedi tõstmine IKT õppekavadel

Taotleja

Esitatud taotluste arv

Esitatud taotluste summa (EUR)

Toetatud taotluste arv

Toetatud taotluste summa (EUR)

Tartu Ülikool

3

208 890,00

2

119 380,00

Tallinna Tehnikaülikool

7

404 473,66

3

144 000,00

Tallinna Ülikool

4

190 294,20

1

23 205,00

Kokku

14

803 657,86

6

286 585,00

 Keskmine taotluse/ toetuse summa

 

57 404,13

 

47 764,17

 

Erialaspetsiifiliste IKT oskuste arendamine

Taotleja

Esitatud taotluste arv

Esitatud taotluste summa (EUR)

Toetatud taotluste arv

Toetatud taotluste summa (EUR)

Eesti Kunstiakadeemia

2

124 439,14

1

49 439,74

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

1

56 059,11

1

56 059,11

Eesti Maaülikool

1

75 000,00

0

0,00

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

1

74 985,75

0

0,00

Tartu Kõrgem Kunstikool

1

49 574,00

0

0,00

Tallinna Tehnikakõrgkool

2

103 950,00

0

0,00

Tallinna Ülikool

6

263 147,26

2

78 372,00

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

1

27 730,00

0

0,00

Tallinna Tehnikaülikool

6

286 061,07

4

245 256,67

Tartu Ülikool

8

372 935,46

2

74766,39

Kokku

29

1 433 881,79

10

503 893,91

 Keskmine taotluse/ toetuse summa

49 444,20

50 389,39


Taotluste esitamise tähtaeg oli 22. jaanuar 2018. Projektide ellu viimise periood: taotluses märgitud ajal, kuid mitte hiljem kui 31.07.2019.

Loe ka varasemate voorude kohta:

2017. aasta taotlusvoor >>>
2015/2016. aasta taotlusvoor >>>