2019. aasta I taotlusvoor


Vastavalt IT Akadeemia juhtkomisjoni 14.09.2018.a. otsusele kuulutas HITSA 2019. aasta arendusprojektide taotlusvooru välja kahes kategoorias:

Kvaliteedi tõstmine IKT kõrghariduse õppekavadel (edaspidi IKT õppekavad), mille eesmärgiks on suurendada IKT kõrghariduse rahvusvahelist konkurentsivõimet (kategooria eelarve oli 250000 eurot).       


Erialaspetsiifiliste IKT oskuste arendamine kõrghariduses (edaspidi IKT oskuste arendamine), mille eesmärk on suurendada professionaalsel tasemel valdkondliku IKT õpetamise ja rakendamise oskusi mitte IKT erialadel (kategooria eelarve oli 342665 eurot). Loe lähemalt toetust saanud projektidest siit

Taotluste esitamise tähtaeg oli 21. jaanuar 2019.a., kokku esitati kahe kategooria peale 34 taotlust üheksast kõrgkoolist (vt. Tabel 1). Taotlusvooru tingimustele vastasid 29 taotlust.
Ekspertkogu otsustas rahuldada kolm taotlust IKT õppekavade kategoorias ja viis taotlust IKT oskuste arendamise kategoorias (vt. Tabel 1).
 

Tabel 1: Ülevaade taotlusvooru taotlustest ja tulemustest

 

Taotleja

Esitatud taotluste arv

Toetatud taotluste arv

Toetatud taotluste summa

Kvaliteedi tõstmine IKT kõrghariduse õppekavadel

Tartu Ülikool

3

0

0

Tallinna Tehnikaülikool

5

2

58803,80

Tallinna Ülikool

4

1

41790,00

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

1

0

0

Kokku

 

13

3

100593,80

 

Taotleja

Esitatud taotluste arv

Toetatud taotluste arv

Toetatud taotluste summa

Erialaspetsiifiliste IKT oskuste arendamine kõrghariduses

Eesti Kunstiakadeemia

1

1

75000,00

Eesti Lennuakadeemia

1

0

0

Tartu Kõrgem Kunstikool Pallas

1

0

0

Tallinna Tehnikakõrgkool

3

1

19320,00

Tallinna Ülikool

2

0

0

Sisekaitseakadeemia

1

0

0

Tallinna Tehnikaülikool

7

1

16306,08

Tartu Ülikool

5

2

120737,62

Kokku

 

21

5

231363,70