Erialaspetsiifiliste IKT oskuste arendamine kõrghariduses


Eesmärk on suurendada professionaalsel tasemel valdkondliku IKT õpetamise ja rakendamise oskusi mitte-IKT erialadel. Toetuse sihtgrupiks on kõik Eesti kõrgkoolid.

Uue BA õppekava tööstus- ja digitootedisain kursuste väljatöötamine (Eesti Kunstiakadeemia)

Eesmärgiks on koolitada IKT sektorile vajalikke digitootedisainereid, keda seni ei ole Eestis BA-tasemel koolitatud ning kaasajastada tööstusdisainerite õpet IKT vallas. Projekti raames arendatakse välja uue bakalaureusetaseme õppekava Tööstus-ja digitootedisain kursused.

Koordinaatmõõtemasina tarkvara soetamine ja selle koolituseks kursuse loomine TTK tehnikainstituudis (Tallinna Tehnikakõrgkool)

Projekti eesmärk on luua koordinaatmõõtemasinate (CMM) programmeerimise kursus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Arvjuhtimisega CMM-id on üha rohkem automatiseerimise ja digitaliseerimise suunas liikuvas tööstuses kvaliteedikontrolli aluseks ja seega on nende kasutamise oskus tööstuses kõrgelt hinnatud.

Erialaspetsiifiliste IKT oskuste arendamine R keskkonnas andmeanalüüsi läbiviimisel (Tallinna Tehnikaülikool)

Käesoleva projekti käigus suurendatakse õppejõudude ja üliõpilaste andmeanalüüsikompetentsi R keskkonna lisamisega õppeaine Statistika õppemetoodikasse luues erialast lähtuvad ja R keskkonna baasil välja töötatud õppematerjalid, mis tekitavad reaalse konteksti õpitavale ainele ning lähtuvad tööturu ootustest.

Andmepädevuse kui universaalse tulevikukompetentsi arendamine TÜ ühiskonnateaduste ja Johan Skytte poliitikauuringute instituudi õppekavades (Tartu Ülikool)

Eesmärk on tõsta TÜ kahe BA ja nelja MA õppekaval sotsiaalteadusi õppivate noorte andmepädevuse ja analüüsi alaseid oskusi läbi uute õppematerjalide loomise (SAMM, kolm uut õppeainet) ja õppejõudude koolitamise; ja seega paremini vastata andmestunud ühiskonna tööturu võimalustele ja vajadustele.

IKT-alase võimekuse suurendamine ning digihumanitaaria arendamine Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas (Tartu Ülikool)

Projekti eesmärk on suurendada Tartu Ülikooli humanitaarvaldkonna üliõpilaste ja õppejõudude erialaspetsiifilisi IKT oskuseid. Selleks töötatakse välja digihumanitaaria kõrvaleriala BA tasemel ning luuakse ja täiendatakse olemasolevaid digihumanitaaria valikmooduli kursuseid MA tasemel ning pakutakse täiendkoolitusi õppejõududele.