Kvaliteedi tõstmine IKT kõrghariduse õppekavadel


Eesmärgiks on suurendada IKT kõrghariduse rahvusvahelist konkurentsivõimet. Toetuse sihtgrupiks on IKT kõrghariduse õppekavasid õpetavad kõrgkoolid.


Asjade interneti praktikumide ja projektiainete keskkonna arendamine (Tallinna Tehnikaülikool)

Projekti eesmärk on luua õpikeskkond, mis võimaldab arendada toimivaid terviklikke asjade interneti ja 5G kasutuslugusid. Selline õpikeskkond on kasutatav laiemalt kui ühe õppekava piires, võimalik on interdistsiplinaarsete projektide teostamiseks erinevate õppekavade koostöös.

IoT riist- ja tarkvaraarendus Telemaatika ja arukate süsteemide erialal (Tallinna Tehnikaülikool)

Projekti eesmärk on Telemaatika ja arukate süsteemide õppekava arendamine, rahvusvahelistumine ning õppekava kvaliteedi tõstmine võrgustatud süsteemide ning IoT-ga seotud valdkondades, rakendades koostöös ettevõtetega pilve- ja tarkvaratehnoloogiaid ning andmeteaduse meetodeid.

STRONGER: Strengthening the Interplay With Industry and the Innovation Potential of the Masters in Human-Computer Interaction (Tallinna Ülikool)

Projekti käigus kujundatakse HCI õppekaval koostöös ettevõtetega ühe semestri õppeained terviklikuks mooduliks, mille läbimisel järgitakse ettevõtetes rakendatavaid tööprotsesse ning tulemuseks on ettevõtete poolt seatud praktiliste probleemide lahendus. Saadud kogemusi levitatakse laialdaselt.