E-õppe arendusprojektide taotlusvoor 2019

IT Akadeemia programmi e-õppe arendusprojektide taotlusvooru tulemuste ülevaade

  

Ülevaade taotlusvooru taotlustest ja tulemustest

Taotleja

Esitatud taotluste arv

Toetatud taotluste arv

Toetatud taotluste summa

Tartu Ülikool

4

2

99875

Tallinna Tehnikaülikool

6

0

0

Tallinna Ülikool

4

2

83600

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

1

0

0

Eesti Kunstiakadeemia

1

1

50000

Kaitseväe Akadeemia

1

0

0

Tallinna Tehnikakõrgkool

2

1

45500

Sisekaitseakadeemia

1

0

0

KOKKU

20

6

278975

 

 

Rahastatud projektide nimekiri

3D-printimissüsteemiga kihtlisandustehnoloogiate väljaarendamine Eesti Kunstiakadeemia eksperimentaalsete disainilahenduste prototüüpimise laborisse (Eesti Kunstiakadeemia)

Projekti eesmärgiks on 3D-printimissüsteemiga kihtlisandustehnoloogiate väljaarendamine, sealhulgas tehnoloogiaga alustaja põhioskusi toetava e-õppematerjali Digitaalne prototüüpimine koostamine, eesmärgiga aidata kaasa vastavate IKT-alaste oskuste ja teadmiste laiendamisele disainivaldkonda.

Virtuaalne tehas (Tallinna Tehnikakõrgkool)

Eesmärk on luua virtuaalne keskkond, kus õppetöö raames luuakse simuleeritud tootmiskeskkond erinevate tööstusrobotite katsetamiseks koostöös teiste tootmisseademetega. Tehases saab virtuaal- ja liitreaalsus seadmete abil ringi liikuda ja näha roboti tööd hindamaks programmi toimivust simuleeritud keskkonnas.

Game of Research Methods (Tallinna Ülikool)

Projekti eesmärk on tõsta üliõpilaste motivatsiooni ja pädevusi uurimismeetodite valdkonnas ning koguda uurimist vajavaid teemasid ning leida juhendajaid. Eesmärgi saavutamiseks luuakse koostöös partnerülikoolidega ning mängutööstuse esindajatega digitaalne õpimäng mängualastest uurimismeetoditest.

Digiõppevara kogumik STEAM K12 (Tallinna Ülikool)

Eesmärk on anda õpetajakoolituse eriala üliõpilastele oskus kasutada erinevaid STEAM lähenemisi: robootika, sensorid, virtuaal- ja liitreaalsus, elektroonika, statistika aine rikastamiseks tehnoloogiaga. Üliõpilased õpivad vahendeid kasutama kaasaegsete õpimeetodite rakendamiseks ja õpitulemuse mõjutamiseks.

Erialaste digipädevuste arendamine ja e-õppevara loomine täppisteadustes (Tartu Ülikool)

Projekti eesmärgiks on digitaalse õppevara abil muuta efektiivsemaks matemaatika ja füüsikaga seotud ainete õpetamist Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ) ning arendada nende ainete kuulajate digipädevusi, sh programmeerimise ning mitmesuguste rakendustarkvarade kasutamise oskust.

Digipädevuse juurutamine Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas (Tartu Ülikool)

Projekt toob Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna õppekavadesse digipädevuse. Selleks:

  • defineeritakse TÜ meditsiiniteaduste valdkonna digipädevuse vajadused,
  • luuakse digitaalset õppevara ja metoodilised juhised õppejõududele, 
  • kujundatakse ja juurutatakse meetmed digipädevuse integreerimiseks õppekavadesse.


Lisainfo:

Indrek Ots
IT Akadeemia nõunik
indrek.ots@hitsa.ee
tel 514 9512