Fookusõppekavad

IT Akadeemia programmi raames toetatakse IKT fookusõppekavade arendamist.

Eesmärgid:
  • Lõpetajate oskused vastavad tööjõuturu ootustele ja Eesti majandusarengu tagamise vajadustele.
  • Eesti IKT kõrgharidus on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline.

IKT fookusõppekavade toetust saavad Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli kuus õppekava

Bakalaureuseõpe:

Magistriõpe:

  • Küberkaitse/Cyber Security (Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli ingliskeelne ühisõppekava vastuvõtuga Tallinna Tehnikaülikoolis)


Alates 2016. aastast sõltub toetuse andmine seatud eesmärkide täitmisest.

 

2016

2017

2018

2019

2020

Tulemusrahastuse osakaal

0%

10%

20%

30%

40%

Baasrahastuse osakaal

100%

90%

80%

70%

60%

 

Baasrahastus on iga-aastane sihtfinantseerimislepinguga antav toetusumma, mis ei sõltu eesmärkide täitmisest. Tulemusrahastus on igale eesmärgile seatud sihttasemete täitmisest sõltuv rahastus, mille maht kasvab aasta-aastalt.

Vaata tulemusrahastuse mõõdikuid SIIT.

Õppekavade arenduses on ülikoolidel võimalik kasutada IKT õppekava arenduse metoodikat. Tutvu metoodikaga eesti keeles ja inglise keeles.

Juhend programmijuhile programminõukogu töö korraldamiseks eesti keeles ja inglise keeles.


IT Akadeemia programmi fookusõppekavade arv peaks tulevikus kasvama, selle kasvu kiirus sõltub eelkõige IKT sektori tööjõuvajadusest ja eelarvevahendite võimalikust kasvust.

Programmi juhtkomisjonil on õigus muuta fookusõppekavade arvu ja koosseisu, sh õppekavasid välja arvata, sõltuvalt konkreetsete õppekavade jaoks seatud eesmärkide täitmisest ning muutunud rahastamisest.

Tutvu IT Akadeemia programmi terviktekstiga SIIN.

Tutvu IT Akadeemia programmi partnerite valiku põhimõtetega SIIN.