Juhtimine

IT Akadeemia programmi strateegilise juhtimisega tegeleb haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud  juhtkomisjon.

Juhtkomisjoni koosseisu kuuluvad:

 • Juhtkomisjoni esimees Indrek Reimand, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler
 • Margus Haidak, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja
 • Teet Tiko, Haridus- ja Teadusministeeriumi keskhariduse osakonna kutsehariduse büroo juht
 • Siim Sikkut, Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium, digiarengu asekantsler
 • Jüri Jõema, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht
 • Ants Sild, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Baltic Computer Systems AS juhatuse liige
 • Agu Leinfeld,  Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Datel AS-i tarkvara ja- tehnoloogia direktor
 • Ivo Lasn, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Playtech Estonia OÜ direktor

Juhtkomisjoni nõuandvad eksperdid on:

 • Hendrik Voll, Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor
 • Kristjan Vassil, Tartu Ülikooli teadusprorektor
 • Priit Reiska, Tallinna Ülikooli õppeprorektor

Juhtkomisjoni ülesanded on:

  •  Kinnitada IT Akadeemia (edaspidi ITA) programm.
  •  Kinnitada ITA toetusmeetmed ning iga-aastane eelarve.
  •  Kinnitada reeglid ja juhised, mis on vajalikud ITA tegevuste elluviimiseks.
  •  Teostada järelevalvet ITA programmi elluviimise üle (sh kinnitada programmi aruandlus) ja analüüsida  tulemusi.