Partnerid

IT Akadeemia partnerid

IKT erialadel õpet pakkuvad Eesti kõrgkoolid, Haridus- ja Teadusministeerium, ITL, Skype ning HITSA.

IT Akadeemia programmis osalevad ülikoolid

Osalevate ülikoolide valikul kehtivad järgmised põhimõtted:

 • Ülikoolide osalus IT Akadeemia programmis on vabatahtlik;
 • Ülikoolide osalemine IT Akadeemia programmis ei toimu automaatselt, selle peab kinnitama programmi juhtkomisjon;
 • IT Akadeemia programmiga liitumine toimub õppekava kaupa (ülikooli osalemine ei taga automaatselt kõikide IKT õppekavade kuulumist IT Akadeemia programmi).


IT Akadeemia programmi õppekavade tingimused:

 • Magistritaseme õppekava (ja ka doktoriõpe) peab olema rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ja õppetöö peaks soovitavalt toimuma võõrkeeles (eelistatavalt inglise keeles) või eesti- ja võõrkeeles;

 • Bakalaureuse ja rakenduskõrghariduse õppekava peab omama suurt tähtsust Eesti majandusele, kõrgharidusele ning teadusele ja peab võimaldama lõpetanul edasi õppida IT Akadeemia programmi magistriõppekava erialal;

 • Õppekavade arv on piiratud ning sõltub lisarahastamise mahust. Samas peab ITA õppekavade rahastamine olema vähemalt keskpikas perioodis järjepidev. Aktsepteeritavate õppekavade arv (ning vastuvõtu maht) kinnitatakse hiljemalt 9 kuud enne uue õppeaasta algust;

 • Õppekava peab enne IT Akadeemia programmi vastuvõtmist saama heakskiidu selleks valitud ekspertide (väliseksperdid, IKT tööandjad jt) poolt;

 • IT Akadeemia programmi võetakse õppekava, millele on toimunud vastuvõtt vähemalt kahel varasemal aastal;

 • Rahvusvaheline magistriõppekava (ja valikuline doktoriõpe) peab IT Akadeemia programmiga liitumisele eelneval õppeaastal olema vastu võtnud välisüliõpilasi ning õppetöösse kaasanud rahvusvahelise kogemusega õppejõude.

Perioodil 2016 - 2020 on IT Akadeemia programmi eelisarendatavad õppekavad:

Tallinna Tehnikaülikoolis

 • Informaatika (bakalaureuseõpe eesti keeles)
 • Arvutisüsteemid (magistriõpe inglise keeles)
 • Küberkaitse (magistriõpe inglise keeles)

Tartu Ülikoolis

 • Informaatika (bakalureuseõpe eesti keeles)
 • Informaatika (magistiõpe eesti ja inglise keeles)
 • Tarkvaratehnika (magistriõpe inglise keeles)