Kõrgharidus

Kõrghariduse tegevust koordineerivad IKTPIT Akadeemia ja Tiigriülikooli programmid, millede eesmärgiks on rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise tasemega IT-hariduse tagamine ja IKT sektori ettevõtete, riigi ja ülikoolide vahelise koostöö tihendamine. Kõrghariduse valdkonnas peame kõige olulisemaks, et homsed ülikoolilõpetajad oleksid tööturul kvalifitseeritud ja hinnatud spetsialistid. 

HITSA on Eesti Infotehnoloogia Kolledži asutaja ja haldaja. Teeme tihedat koostööd Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolidega, et saavutada maksimaalselt parim võimalik tulemus IT-spetsialistide väljaõppeks.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamisega seotud arendustegevusi kõrghariduses koordineerib HITSA Innovatsioonikeskus, kes toetab digiajastu õppimisvõimaluste ja -vahendite rakendamist läbi e-Ülikooli konsortsiumi, koordineerib erinevaid digiajastu projekte ja programme, korraldab koolitusi, seminare ja konverentse. Samuti pakub innovatsioonikeskus võimalust kasutada erinevaid digiajastu teenuseid (õpikeskkond Moodle), haldab haridusportaali Koolielu ja repositooriumi, kust õppejõud leiab endale vajaminevad elektroonilisi õppematerjale. Lähemalt saab HITSA Innovatsioonikeskuse tegevustega tutvuda siit.