Kutseharidus

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamisega seotud arendustegevusi kutsehariduses koordineerib HITSA Innovatsioonikeskus.

HITSA Innovatsioonikeskus toetab digiajastu õppimisevõimaluste ja -vahendite rakendamist läbi e-Kutsekooli konsortsiumi, koordineerib erinevaid digiajastu projekte ja programme, korraldab koolitusi, seminare ja konverentse nn tuleviku õpetajale. Pakub võimalust kasutada erinevaid digiajastu teenuseid (õpikeskkonnad Moodle ja VIKO), haldab repositooriumi ja haridusportaali Koolielu, kust õpetaja leiab endale vajaminevad elektroonilisi õppematerjale.

Lähemalt saab HITSA Innovatsioonikeskuse tegevustega tutvuda siit.