Gümnaasiumi informaatika ainekava

Ekspertide poolt välja töötatud uue gümnaasiumi informaatika ainekava kontseptsiooni eesmärk on anda igale gümnaasiumiõpilasele võimalus arendada huvidest lähtuvalt IT-oskusi ning rakendada neid praktikas. Plaan pole teha igast õpilasest programmeerija, vaid anda noortele võimalus õppida koos meeskonnaga leidma uuenduslikke lahendusi elulistele probleemidele. 

Rühmatöö

Gümnaasiumi informaatikaõppe keskne osa on õppeaasta jooksul rühmatööna sündiv digilahenduse arendusprojekt, mille tulemusena loovad õpilased mõnele elulisele probleemile lahenduse pakkuva tarkvara või riistvara prototüübi (nt nutitelefoni- või veebirakendus, liitreaalsuse või nutikodu lahendus).

Arendusprojektiga tegeleb 4-6 õpilasest koosnev rühm, kus on igal liikmel oma roll: programmeerija, disainer, analüütik, testija, projektijuht vms. Gümnaasiumilõpetajalt nõutava uurimistöö saab õpilaste meeskond kaitsta üheskoos.

Projektil on soovitavalt kaks juhendajat: üks kooli poolt (õpetaja) ja teine tööturult (IT-spetsialist). 

Valikkursused

Digilahenduse arendusprojektis osalemine eeldab vähemalt 1-2 valikkursuse läbimist 10.-11. klassis. Ühe kursuse maht on 35 akadeemilist tundi, mille hulgas on nii teooria kui  ka praktiline osa. 

Valikkursuseid on viis:

"Tarkvaraarendus" valikkursuse eeldusaine on "Programmeerimine".
"Tarkvara analüüs ja testimine" sobib hästi jätkuaineks "Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine" ainele.

Võimalik on ka olukord, kus õpilased läbivad valikkursuseid, aga arendusprojekti ei tee.


Kursuste ja õppeprotsesside kirjeldused 

Materjalide loomine ja testimine

Valikkursuste materjalid loodi 2018-2019. aastal HITSA, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös.  

Valikkursuste sisu ja õppevara esimesed prototüübid valmisid katsetamise käigus ja tihedas koostöös kümnest pilootkoolist kaasatud õpetajate ja õpilastega. Digilahenduse arendusprojektide testimine toimub 2019. aasta septembris-detsembris.

Kuna paljudel koolidel ei pruugi olla võimekust (õpetajat-juhendajat) ülalmainitud valikkursuste läbiviimiseks, on uued loodavad materjalid kättesaadavad ka e-kursuse vormis. 

KOOLITUS ÕPEtAJATELE

26.-27. septembril 2019 toimus gümnaasiumi informaatika valikkursuste teemal koolitus. Salvestused on leitavad siit:


VÕRGUSTIK VÕRGUTAB 2019: GÜMNAASIUMI INFORMAATIKA

5. detsembril 2019 toimus HITSA "Võrgustik võrgutab" seminar, mille teemaks oli gümnaasiumi informaatika ainekava. Uut ainekava ja esimeste kuude õppetunde tutvustavad autorid ja sellega seotud inimesed. Oma projektide lühitutvustustega astuvad publiku ette ka ainekava raames digilahendusi välja töötanud gümnaasiumiõpilased. Seminari salvestusi saab vaadata siit:



Lisainfo saamiseks võta ühendust HITSA ProgeTiigri programmi juhi Kristi Salumiga: kristi.salum@hitsa.ee.