Gümnaasiumi informaatika ainekava

Ekspertide välja töötatud uue gümnaasiumi informaatika ainekava eesmärk on anda õpilastele võimalus arendada oma IT-oskusi huvidest lähtuvalt ning rakendada neid praktikas. Plaan pole teha igast õpilasest programmeerija, vaid anda noortele võimalus õppida koos meeskonnaga leidma uuenduslikke lahendusi elulistele probleemidele. 

  • Tähelepanu! Ootame uusi koole oma huvist märku andma!
    Kirjutage palun hiljemalt 30. aprillil 2020 
    kristi.salum@hitsa.ee

Gümnaasiumi informaatikaõppe keskne osa on õppeaasta jooksul rühmatööna sündiv digilahenduse arendusprojekt, mille tulemusena loovad õpilased mõnele elulisele probleemile lahenduse pakkuva tarkvara või riistvara prototüübi (nt nutitelefoni- või veebirakenduse, liitreaalsus- või nutikodulahenduse). Arendusprojektiga tegeleb 4-6 õpilasest koosnev rühm, kus on igal liikmel oma roll: programmeerija, disainer, analüütik, testija, projektijuht vms. Gümnaasiumilõpetajalt nõutava uurimistöö saab õpilaste meeskond kaitsta üheskoos. Projektil on soovitavalt kaks juhendajat: üks kooli poolt (õpetaja) ja teine tööturult (IT-spetsialist). 

5 valikkursust

Digilahenduse arendusprojektis osalemine eeldab 10.-11. klassis vähemalt 1-2 valikkursuse läbimist. Ühe kursuse maht on 35 akadeemilist tundi, mille hulgas on nii teoreetiline kui ka praktiline osa. 

Valikkursuse "Tarkvaraarendus" eeldusaine on "Programmeerimine". "Tarkvara analüüs ja testimine" sobib hästi jätkuaineks "Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine" kursusele. Võimalik on ka olukord, kus õpilased läbivad valikkursuseid, aga arendusprojekti ei tee.

e-kursused õpetajatele

Kuna paljudel koolidel ei pruugi olla võimekust (õpetajat-juhendajat) ülalmainitud valikkursuste läbiviimiseks, on uued loodavad materjalid kättesaadavad ka e-kursuse vormis:


lisamaterjalid

5. detsembril 2019 toimus HITSA "Võrgustik võrgutab" seminar, mille teemaks oli samuti gümnaasiumi informaatika ainekava. Salvestusi saab vaadata siit:


HITSA ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi. Programmi tegevusi toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
Kontakt:
Kristi Salum
HITSA ProgeTiigri programmi juht
kristi.salum@hitsa.ee