Abiks õpetajale

ProgeTiigri digitaalne õppevara kogumik

ProgeTiigri programmi raames valmis 2016. aastal digitaalse õppevara kogumik, millest leiab erinevate õppetöös kasutatavate vahendite kirjeldused ning nendega seotud õppematerjalide viited. Kogumik asub veebiaadressil www.progetiiger.ee.

Õpetajatele mõeldud veebipõhisest ProgeTiigri kogumikust leiab põnevaid vidinaid ja vahendeid õppetöös rakendamiseks. Sobivaimad vahendid saab õpetaja kätte mugavat filtreerimise tööriista kasutades. Materjale leiab järgmistest valdkondadest: programmeerimine, robootika, 3D disain, nutiäpid ja multimeedia.

Vahendi kirjeldused annavad kompaktse ülevaate vahendist endast (kasutusala, allalaadimine jne) ning õppetöös kasutamise erinevatest võimalustest (õpilood). Lisaks leiab iga vahendi juurest nii eesti kui ka teistes keeltes juhendite, videote ja õppematerjalide viited. Ootame ka uusi ideid ja soovitusi vahendite rakendamise kohta koolitunnis (tunnikavad, õpilood, õppevideod jne) - ettepanekud palume saata progetiiger@hitsa.ee.


Täna on kogumikus 60 vahendi kirjeldust


ProgeTiigri digitaalse õppevara kogumiku valmimist toetati Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ (2014-2020.1.03.15-0001).

INFORMAATIKA DIGIÕPIKUD I ja II KOOLIASTMELE


ProgeTiigri programmi raames on valminud kaks digiõpikut: I kooliastme digiõpik, mis seob õppeteemasid Digikunst, Digimeedia ja Digiohutus ning II kooliastme digiõpik Digimeedia, Programmeerimise ja Digihügieeni teemadega.

Digiõpikud on mõeldud kasutamiseks erinevates ainetes (informaatika ainetunnis, teistesse ainetesse lõimitult, huviringis), erinevate digivõimalustega koolides. Õppeteemasid saab õpetada tervikuna valides iga klassi jaoks ühe õppeteema kui ka neid omavahel kombineerides. Õpetajate toetamiseks on koostatud vastavad didaktiliste soovitustega aine- ja tunnikavad.

Digiõpikud on kui õppematerjalide kogumikud koondades erinevaid olemasolevaid materjale, luues uusi ning kombineerides ja struktureerides neid kõiki ühtseks loogiliseks tervikuks.

Loodud õpikud on valmis kasutamiseks, kuid see ei tähenda veel, et need on lõplikult valmis. Digiformaat annab võimaluse neid õpikuid järjepidevalt kaasajastada.

Mõlemad digiõpikud põhinevad varasemalt väljatöötatud kontseptsiooni „Uued õppeteemad põhikooli informaatika ainekavas nüüdisaegsete IT-oskuste omandamise toetamiseks“ vastavate kooliastmete osadel.Digiõpikud loodi Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames ja finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Programmi number on 2014-2020.1.03.15-0001..


Tehnoloogiahariduse koolitused


Järgnevalt leiab ülevaate erinevatest tehnoloogiahariduse koolitustest, mida me ProgeTiigri programmi raames haridustöötajatele pakume.
Koolituste sisukirjelduse ning toimumise aja leiab koolituskalendrist koolitus.hitsa.ee »

Kõiki ProgeTiigri koolitusi on võimalik tellida sisekoolitusena oma haridusasutusse. Palun andke oma soovist teada ProgeTiigri programmijuhile: Kristi Salum, kristi.salum@harno.ee

Programmeerimine:

 • Esimesed sammud programmeerimises >>
 • Programmeerimine – MSW Logo I >>
 • Programmeerimine – MSW Logo II >>
 • Programmeerimine koolis (Scratch) >>
 • Programmeerimine koolis (Python) >>
 • Programmeerimine koolis (MIT App Inventor) >>
 • LEGO Mindstorms robotite C-programmeerimiskeele õppeks >>
 • C keele programmeerimine 3pi robotplatvormi baasil >>

Robootika ja mehhatroonika:

 • Targad elektroonilised (Makey Makey, littleBits, Philips Hue) ja
  robootilised vidinad (Bee-Bot, Ozobot, Edison) >>
 • Makey Makey projektid >>
 • Sissejuhatus Edisoni haridusroboti programmeerimisse Edware äpiga >>
 • LEGO Education WeDo 2.0 robootika ja arendavad klotsid lasteaedadele ja algkoolidele >>
 • LEGO Mindstorms EV3 roboti ühendamine Raspberry Pi ja Arduino arendusplatvormidega >>
 • LEGO Mindstorms EV3 õppematerjalid LTT ainetele >>
 • LEGO Mindstorms EV3 robootikakomplekti kasutamine füüsika, matemaatika ja
   teadusõppe ainekavas >>
 • Sissejuhatus LEGO Mindstorms EV3 robootikakomplekti programmeerimisse
  LEGO Programmer äpiga >>
 • Mehhatroonika ja robootika valikkursuse I aste (LEGO Mindstorms EV3 baasil) >>
 • Mehhatroonika ja robootika valikkursuse II aste (Robootika Kodulabori baasil) >>
 • Mikrokontrollerite ja miniarvutite platvormid koolidele >>
 • Raspberry Pi koolitus algajatele >>
 • NUTIROBOT - Nutitelefonist kaugjuhitava roboti ehitamine Raspberry Pi näitel >>
 • Sumorobotite ehitamine ja programmeerimine (SumoCHIP) >>
 • Arduino roboti ehitamine >>

3D disain:

 • Vabavaraline 3D disain ja 3D printimine >>


Vaata koolitustel osalemise tingimusi siit »