ProgeTiigri õppematerjalide väljatöötamine

HITSA korraldab õppematerjalide hankeid eesmärgiga mitmekesistada ProgeTiigri programmi raames pakutavate õppematerjalide valikut alus-, üld- ja kutseharidusasutustes ning aidata kaasa eri vanuses õppijate tehnoloogilise kirjaoskuse ja digipädevuste arendamisele.

Õppematerjalide väljatöötamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ (2014-2020.1.03.15-0001) raames.


Hetkel avatud hankeD PUUDUVAD


Lõppenud hanked: