ProgeTiigri seadmete taotlusvoor 2016

Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) avab taotlusvooru, kus on võimalik kõigil alus-, üld- ja kutseharidusasutustel taotleda toetust mikrokontroller arendusplaatide, robootika komplektide ja nende riistvaraliste lisade, elektroonika-mehhaanika KIT-ide ning 3D-printer KIT-ide (edaspidi nimetatud „seadmed“) soetamiseks.

Tingimused:

  1. HITSA sihtfinantseerib haridusasutusi 75% ulatuses seadmete soetamise koguhinnast. Haridusasutuste omaosalus on 25%.
  2. Ühele haridusasutusele makstava toetuse ülempiir on koos kõikide maksudega 3750 €, millele lisandub haridusasutuse omaosalus 25%. Soovi korral võib haridusasutus omaosaluse protsenti suurendada.
  3. Taotlusvoorus ei hüvitata tasulist tarkvara ja litsentse, mis ei tule koos seadmega. 
  4. Sihtfinantseeringu saaja peab 6 kuu möödumisel alates seadmete kättesaamise kuupäevast (v.a juuni-august) esitama aruande, kuidas on taotluses esitatud tegevused realiseerunud (millises õppeaines ja kuidas seadmeid kasutatakse).
  5. Toetuse saamise alla ei kuulu laua-, süle ja tahvelarvutid.
Taotlusi võeti vastu 15. maini 2016 (kl 23:59).

Seadmete taotlemiseks tuleb täita taotlus HITSA konkursiveebis: https://konkursiveeb.hitsa.ee

(NB! Kui Konkursiveeb ei avane, siis palun värskendage lehte)


Taotlusele tuleb juurde lisada seadmete hinnapakkumine. Taotlusesse kirjutatud seadmete kogumaksumus peab olema võimalikult täpne. Juhul kui haridusasutuse õpetajad on läbinud tehnoloogiaharidusega seotud koolitusi, tuleb taotlusele lisada nende tunnistused ja tõendid.

Hindamiskriteeriumid:

  • Hindamisel lähtutakse taotluses kirjeldatud sisust, kuidas on põhjendatud seadmete vajadus, millised klassid on kaasatud, millistes õppeainetes ja kuidas plaanitakse seadmeid kasutada õppetöös.
  • Seadmete kogus ja kaasatud õpilaste arv;
  • Õpetajate kogemus seadmete kasutamisel ja tehnoloogiahariduse valdkonna koolitustel osalemine;
  • Hindamisel vaadatakse eelmiste HITSA seadmete taotlusvoorude tulemusi, kes on varasemalt taotlusvoorudest toetust saanud. Korduvtaotlejate puhul hinnatakse, kas soetatud seadmed on haridusasutuses aktiivselt kasutuses õppetöös ja huvitegevuses ning kas varasemalt esitatud taotluses kirjeldatud tegevused on realiseeritud.

Taotlusi hindab HITSA hindamiskomisjon. Taotluse esitanud haridusasutusele antakse sihtfinantseerimise otsusest teada 10 tööpäeva jooksul. Taotlusvoorus positiivse otsuse saanud haridusasutustega sõlmitakse sihtfinantseerimisleping ja seejärel kantakse HITSA sihtfinantseerimisosa (75 %) haridusasutuse arveldusarvele. Haridusasutus ostab HITSA poolt toetuse saanud seadmed tarnijalt ise välja, saadetud hinnapakkumise alusel.
Sihtfinantseerimise järgselt tuleb haridusasutusel esitada HITSA-le koopiad kuludokumentidest (seadmete soetamise arved ja maksekorraldused) ning seadmete tarne tähtaeg. Seadmed peavad olema ostetud ja kuluaruanne peab olema esitatud hiljemalt 20. juuniks.

Enne taotlusvooru tähtaega (15.05) toimuvad järgmised HITSA tehnoloogiahariduse koolitused: