ProgeTiigri üritused

ProgeTiigri programmi tegevuste hulka kuulub erinevate teavitus- ja populariseerimisürituste korraldamine. ProgeTiigri võrgustiku liikmed aitavad ellu viia ProgeTiigri programmi tegevusi, korraldades maakondades seminare, koolitusi, infopäevi ning koostöös korraldatakse ka üle-eestilisi õpilasüritusi, -võistlusi ja teisi põnevaid üritusi. 

ProgeTiigri tulevased üritused leiad meie kalendrist:___

ProgeTiigri programmi tegevusi toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ (2014-2020.1.03.15-0001)