ProgeTiigri tulevikutegijad 2019

23. SEPTEMBER - 15. NOVEMBER 2019Alates 23. septembrist saavad õpilased end proovile panna lahendades programmerimise, robootika, digikunsti ja -ohutuse ülesandeid. Ülesandeid saab lahendada õppetöö ajal, huviringis, sõpradega oma klassist-rühmast või kaaslastega teistest lasteaedadest-koolidest.

Ülesanded on jõukohased igaühele ja jaotatud vastavalt vanuseastmetele: lasteaed; I kooliaste; II kooliaste; III kooliaste; gümnaasium. Ülesanded avalikustatakse ProgeTiigri kodulehel 23. septembril.

Oktoobris-novembris toimuvad piirkondlikud üritused, kus saab koos oma kandi lastega tegutseda ja võistelda. Lisainfo piirkondlike ürituste kohta täieneb jooksvalt ning seda saab uurida ka oma piirkondlikult ProgeTiigri nõustajalt.

Igas vanuseastmes loosime kõigi osalejate vahel välja ka auhinnad!

Kõik, kes soovivad osaleda auhinna loosis, peavad oma õpitoad kandma Code Week kaardile.

NB! Oluline on, et märgite Code Week kaardile asutuse nime, juhendaja, osalejate arvu, osalejate vanused ja lühikirjelduse üritusest. Lisaks oleks tore kui näitaksite ka teistele läbi Facebooki postituse oma tegemisi pannes "ProgeTiigri tulevikutegijad" Facebooki lehele mõne pildi ja tutvustuse. Seejuures ei tohiks õpilased olla äratuntavad või peab postituse jaoks olema lastevanemate nõusolek nende avaldamiseks. 

ProgeTiigri programmi tegevusi toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ (2014-2020.1.03.15-0001)