Stipendiumid

Stipendiumiprogrammi eesmärk on pakkuda andekatele noortele võimalusi omandada kaasaegne tehnoloogiaharidus ja anda seeläbi panus Eesti kõrgtehnoloogilisse arengusse.
Tänased tudengid on tulevased kolleegid ja kliendid – stipendium loob suurepärase võimaluse organisatsioonide ja tudengite vahelisteks kontaktideks juba õpingute ajal.

HITSA stipendiumiprogrammi raames saab asutada nimelise stipendiumifondi, mis toetab ühe või mitme tulevase hinnatud IT spetsialisti haridusteed. Varajane seotus eduka tudengiga suurendab mitmekordselt selle koostöö jätkumise tõenäosust pärast lõpetamist. Lisaks on see oluliseks ettevõtlussektori panuseks haridusse ja seeläbi ka panus ühiskonnaelu toimimisse. Meie omalt poolt teavitame stipendiumifondidest avalikkust pressiteadetes, trükistes ja muudes kanalites.

HITSA on kantud valitsuse tulumaksusoodustustega sihtasutuste nimekirja, millest tulenevalt on meile tehtud annetused tulumaksuseaduse § 27 tingimustel tulumaksuvabad ja HITSA võib neid Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2000. a määruse nr 196  alusel avalike konkursside alusel maksuvabade stipendiumitena ka edasi jagada.

Stipendiume eraldatakse avalikel konkurssidel, millest igal on oma eripära osalemiseelduste, kandideerimistingimuste ning eraldamise põhimõtetega. Stipendiumile kandideerimise eeldused on toodud stipendiumifondide statuutides.

HITSA juures on järgmised stipendiumid:
BCSi stipendium "Aasta IT-valdkonna koolitaja"

ABIKS STIPENDIUMITAOTLEJALE

  • Tutvu stipendiumikonkursi kuulutuse ja statuudiga (stipendiumid erinevad nii taotlemistingimuste, konkursside kui ka muude tingimuste poolest).
  • Konkursikuulutus täpsustab hetkel aktiivse stipendiumikonkursi tingimusi, statuut on universaalsem ja sätestab üldised põhimõtted.
  • Esita taotlus konkursikuulutuses märgitud tähtajaks.
  • Konkursi tulemused selguvad orienteeruvalt kolme nädala jooksul pärast konkursi tähtaega. Vastus saadetakse e-postiga taotluses märgitud aadressile.
  • Stipendiaadiga sõlmib HITSA stipendiumilepingu.